Ders Notları AramaFelsefe Ders notları arama sonuçları : Toplam 92 ders notu bulundu...


türk dili ve edebiyatı final

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Türk Dili I ders notudur.Türk dili 1 final ders notudur. Anlatım bozukluğunda gereksiz kelime kullanılması, bir kelime cümleden atıldığında cümlenin anlamında daralma olmuyorsa gereksiz kelime kullanılmıştır.Türk dili 1 (TUD101) ders notu içeriği: anlatım bozuklukları ünsüz düşmesi ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması ünlü daralmas ...


bilim felsefesi

İçindekiler: Felsefe Bölümü Bilim Felsefesi ders notudur. Bilim felsefesi ders notudur. Özne ve bilgi nesnesi veya bilen ve bilinen arasındaki ilişki sürecinde ortaya çıkan olguya bilgi denir. Bilim felsefesi (FLS2001) ders notu içeriği: bilgi felsefesinin temel kavramları bilgi bilen bilinen doğruluk ve gerçeklik apriori ve aposteriori bilgi analitik ve sen ...


bilim tarihi

İçindekiler: Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ders notudur. Bilim tarihi ders notudur. Aristoteles, mantık ve bilime önem verir. Her bilimi açık ve seçik kabul edecek doğrular vardır. Bilim tarihi (FLS2056) ders notu içeriği: Knidoslu Eudoxes ortak evren merkezi Aristoteles ve astronomi Hellenistik çağda bilim stokastiğin bilim anlayışı klasik mantık ...


etik

İçindekiler: Felsefe Etik ders notudur. Etik ders notudur. Ahlak olgusu insan doğasının bir uzantısı olarak karşımıza çıkar. Sonradan kazanılan bir şey değildir. İnsanın doğasında sahip olduğu birtakım potansiyeller vardır. Hobbes'a göre ahlak olgusu toplumsal bir sözleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Etik (FLS2006) ders notu içeriği: ahlak kuramlar öznelcilik kültürel görecelik eg ...


etik

İçindekiler: Felsefe Etik ders notudur. Etik ders notudur. Betimleyici etik, ahlak alanında bilimsel yaklaşımın uygulanması sonucu çıkar. İnsan eyleminin sadece gözlemleyerek ifadelere dökülmesidir. Olgusal önermelerden oluşan bir etik türüdür. Norm bildirmez.Etik (FLS2006) ders notu içeriği: aksiyoloji değerler felsefesi etik estetik özgürlük özgürlük anlayışı ...