Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 853 ders notu bulundu...


CBÜ Siyaset Uluslararası Hukuk

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur.Uluslararası hukuk ders notudur. Uluslararası uzay hukuku kavramı, 1957'de uzaya ilk uydunun fırlatılmasıyla birlikte başladı SSCB ile başladı. İlk uydunun uzaya fırlatılmasıyla BM'de uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması için çalışmalar başlatılması önerilmiştir.Uluslararası hukuk (PIR2163) ders notu içeriği:ülkenin kazanılm ...


CBÜ Vergi Hukuku 1. Bölüm

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Vergi Hukuku ders notudur. Vergi hukuku ders notu 1. bölümüdür. Sedüler gelir vergisinin toplama esası yoktur. Gelir unsurları ayrı ayrı vergilendirilir. Zararlar düşünülmez. İndirimler yapılabilir. Tamamı düşük oranlı vergilendirme ile yapılır.Vergi hukuku ders notu içeriği: gelir üzerinden alınan vergiler vergi mükellefigelir unsurları ...


CBÜ İdare Hukuku

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İdare Hukuku ders notudur. İdare hukuku ders notudur. İdare, kimi durumlarda devletin belli bir tür organlarını ve kuruluşlarını ifade etmek üzere teşkilat anlamında kullanılır. İdare sevk etmektir. Sevk ve idare etme faaliyeti ve sürecidir. İdare, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyetidir.İdare hukuku ders n ...


CBÜ Uluslararası Hukuk 1. Bölüm

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur. Uluslararası hukuk ders notu 1. bölümüdür. İkili antlaşma yönteminde, isteğe bağlı olarak antlaşmanın amacı ve konusu daha önceden belirlenebilir. Görüşmelerde taraflardan birinin yahut her iki tarafın da oluşturduğu antlaşma tasarısı üzerine çalışılarak ortak bir metin ortaya çıkarılır.Uluslararası hukuk ders notu içeriği: ulusla ...


CBÜ Uluslararası Hukuk 3. Bölüm

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur. Uluslararası hukuk ders notu 3. bölümüdür. De jure tanıma (resmen tanıma), toprak parçası üzerinde hakimiyet sağlamış bir devleti tanıma durumudur.Uluslararası hukuk ders notu içeriği: devlette tanıma de jure ve de facto self determinasyondış self determinasyon iç self determinasyonbi ...