Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 929 ders notu bulundu...


UÜ Hukuka Giriş Bölüm 3

İçindekiler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş hukukun kaynakları konusu ders notudur. Hukuka giriş (OSPZ022) ders notu içeriği:hukukun kaynakları yazılı kayaklarnorm hiyerarşisiAnayasateklif görüşmeKanunkanunun yapılış özelikleriyayınuluslararası adlaşmalaronaylanması için kanunla uygun bulunması cumhurbaşkanlığı kar ...


İslami İlimler İslam Aile Hukuku

İçindekiler: İslami İlimler Bölümü İslam Aile Hukuku ders notudur. İslam aile hukuku ders notudur. İslam aile hukuku ders notu içeriği: nikah icap-kabul sürekli evlilik engelleri geçici evlilik engellerinikah akdinin şartları nikah akdinin sıhhat şartları nikah akdinin nefaz şartları nikah çeşitleri nikah akdinin sonuçları batıl nikah çeşitleri resm ...


AÜ Uluslararası İlişkiler Hukuka Giriş

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş vize ders notudur. Hukuka giriş (KAM1201) ders notu içeriği: hukuk nedir? hukuk kuralları ile sosyal düzen kuralları arasındaki fark anayasa hukuku anayasanın süreci anayasanın amacı normlar hiyerarşisi hukukta kişiler hukuk sistemleripozitif hukuk pozitif hukuk kuralları ...


İş Hukuku Final Pir Ali Kaya

İçindekiler: İktisat Bölümü İş Hukuku ders notudur. İş hukuku final ders notudur. İş hukuku (CAM3203) ders notu içeriği: iş sözleşmesinden doğan işverenin borçları ücret ödeme borcu ücretin ödenmesi ile ilgili düzenleme ücretin ödeme zamanı sağlık sebepleri ile sözleşme fesih hakkı iki taraf içinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı fesih ücretin ödenmemesi durumunda ...


Medeni Hukuk 1. Dönem Detaylı Not

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk I ders notudur. Medeni hukuk 1 ders notudur. Medeni hukuk 1 (HUK105) ders notu içeriği: iyi niyet özen yükümlülüğü karine iyi niyetten yararlanmanın şartları taşınır malların elden çıkarılması hak karıştırma haklar mutlak hak nispi hak hakkın kötüye kullanımı ispat yükü talep hakkı d ...