Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 801 ders notu bulundu...


ÇEKO Toplu İş Hukuku Ders Notu

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş Hukuku ders notudur.Toplu iş hukuku ders notudur. Lokavt, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak ölçüde işveren,işveren vekili ya da işveren sendikasınca verilen karara uyugun olarak işçilerin işyerinden tamamen uzaklaştırılmasıdır.Toplu iş hukuku (CALI304) ders notu içeriği: sendikalar hukukutoplu İş sözleşmesitoplu İş Uyuşmazlı ...


Maliye İçin Borçlar Hukuku

İçindekiler: Maliye Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notudur. Haksız fiil, hukuk düzeninin izin vermediği ve hoş karşılamadığı zarar verici davranışlardır. Borçlar hukuku (KAM203) ders notu içeriği:borçlar hukukunun temel ilkeleri borç ilişkisi borç ilişkinin özellikleri ve unsurları alacaklı,borçlu ve edim kavramları borç ilişkisinin doğurduğu sonuçlar ...


Atatürk ve 20.Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Doğu Anadolu Müdafa-ı Hukuk Cemiyeti tarafından doğu anadoluda bir ermeni devlet kurulmasını engellemek için Erzurum Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal'in katılımıyla bölgesel olan kongre sonucunda tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders n ...


Ticari İşletmeler Hukuku

İçindekiler: İktisat Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Ticari vekil, temsilci sıfatına sahip olmaksızın işletmeyi yöneten ve kendisine verilen işleri yapan kişidir. Yazılı ve sözlü atanabilir. Tescil şartı yoktur. Şirket çalışanları ticari vekile örnektir. Ticari temsilcinin görevini sona erdirme sebepleri vekil için de geçerlidir. Ticaret Hukuku (İŞL2814) ders notu içeriği:ticari işletmenin u ...


İşletme İçin Ticaret Hukuku

İçindekiler: İşletme Ticaret Hukuku ders notudur.Ticaret hukuku ders notudur. Esnaf, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla, bedeni çalışmasına dayanan ve geliri sınırı aşmayan sanat ve ticaretle uğraşan kişidir. Ustalık belgesiyle çalışırlar.Ticaret hukuku (İŞL221) ders notu içeriği: ticaret hukuku ticari işletme esnaf ticari işletmede merkez ticari işletmenin mal varlığı ...