Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 261 ders notu bulundu...


İstatistik 2 Final

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analiz ...


İstatistik 2 Vize

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği ...


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Analiz 1 - Vize Notları

İçindekiler: İstatistik Analiz I ders notudur.İstatistik analiz 1 vize ders notudur.Fonksiyon, matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır. Bir işlem türüdür. Dört işlemden sonra gelir.Analiz 1 (MAT181) ders notu içeriği:fonksiyonlar cümle kavramı bağımlı değişken bağımsız değişken eşit fonksiyon ...


İşletme Bölümü İstatistik Ders Notu

İçindekiler: basit seri, gruplanmis seri, dairesel grafikler, aritmetik ortalama, tartili aritmetik ortalama, geometrik ortalama, kareli ortalama, mod, medyan, gruplandirilmis seride medyan hesaplanmasi, sapma (dagilma) ölçüleri, ortalama (mutlakistatistik ders notu, isletme ders notlari, isletme fakültesi ders notlari, Sakarya Üniversitesi ders notlari, sakarya üniversitesi isletme ders notlari, sakarya üniversitesi istatistik ders notu, isletme bölümü istatistik ders notu, ...


Otomotiv Mühendisliği İstatistik

İçindekiler: istatislik dersi çalisma sorulari,istatistik ders notu, otomotiv mühendisligi ders notlari, mühendislik fakültesi ders notlari, Uludag Üniversitesi ders notlari, uludag üniversitesi otomotiv mühendisligi ders notlari, uludag üniversitesi istatistik ders notu, otomotiv mühendisligi istatistik ders notu, ...