Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Plate Tectonic ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Plate Tectonics ders notudur. Plate tectonics ders notudur. Plate tectonics (JEMU2103) ders notu içeriği: type of plate boundaries divergent convergent divergent plate boundarie convergent plate boundaries transform plate boundarie examples plate tectonics evidence of pangea earth quakes what is the difference between magnitude and intensity type of orogeny uygulama soruları sınav soruları ve cevaplarıconvergent plate boundariesMERHABALAR :)Ders notunda plate tectonıc dersine ait konu anlatımı ve çalışma soruları bulunmaktadır. Son 5 sayfada çıkmış sınav soruları mevcuttur. dersinizde başarılar dilerim. herhangi bir sorunuz olursa, bir mesaj kadar uzağınızdayım. Diğer plate tectonic dersi arama kriterleri plate tectonic pdf,plate tectonic ders notları,plate tectonic ders notları,plate tectonic ders notları pdf,plate tectonic özet,plate tectonic konu anlatımı,plate tectonic dersi,plate tectonic konuları,plate tectonic sınava hazırlık,plate tectonic çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa plate tectonic pdf,istanbul üni. cerrahpaşa plate tectonic ders notu,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için plate tectonic pdf,jeoloji mühendisleri için plate tectonic ders notu, ...


JEO Müh Kaya Mekaniği ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği ders notudur. Kaya mekaniği ders notudur. Kaya mekaniği (JEMU2014) ders notu içeriği: kaya mekaniği nedir?kaya mekaniği temel kavramlar uygulama alanları fiziksel özellikleri gerilme birim deformasyonu mekanik özellikler kaya malzemesi davranışları süreksizliklerin mühendislik özellikleri ayrışma arazi gerilmesi kaya kütlesi özellikleri kaya mekaniği uygulama soruları ve cevapları morp kriterleri geometrik yöntem final soruları ve çözümleriKaya mekaniği bildiğiniz üzere zor bir ders. bende sizin için konu anlatımı, uygulama sorularını ve sınavda çıkmış soru ve cevaplarını paylaştım. iyi çalışmalar dilerim. Diğer kaya mekaniği dersi arama kriterleri kaya mekaniği pdf,kaya mekaniği ders notları,kaya mekaniği ders notları pdf,kaya mekaniği özet,kaya mekaniği konu anlatımı,kaya mekaniği dersi,kaya mekaniği konuları,kaya mekaniği sınava hazırlık,kaya mekaniği çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa kaya mekaniği pdf,istanbul üni. cerrahpaşa kaya mekaniği ders notu,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için kaya mekaniği pdf,jeoloji mühendisleri için kaya mekaniği ders notu, ...


İÜC Tarihsel Jeoloji ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tarihsel Jeoloji ders notudur. Tarihsel jeoloji ders notudur. Tarihsel jeoloji (JEMU2013) ders notu içeriği: tarihsel jeoloji yeryüzündeki katmanlar Wilson döngüsü göreceli yaşlandırma prensipleri mutlak yaşlandırma jeolojik geçmişi çalışma prensipleri prekambriyen hadean meydana gelen olaylar yeşiltaş kuşakları prekambriyende yaşam prekambriyen kıtalar ve okyanuslar pannotia taconic orojenezi caledonian orojenezi hun kıtası khanty okyanusu ural okyanusu pangea kıtası senozoyik okyanus tabanı bölümleri kıta kenarı derin okyanus havzalarıokyanussal kabuk süper kıta çevirimi dünyanın oluşumu önemli tanımlar ve önemli notlarMERHABALAR :)Tarihsel jeolojiye ait notu ve önemli sınavda çıkabilecek tanımları yükledim. Biz öğrenciler olarak tarihte zamanları kolayca unuturuz. Tarihsel jeoloji de ise konular zevklidir. Olayları inceleriz, tekrar etmesi için gereken orojen ve çarpışmaları açıklarız. Eminim ki sizde çalışırken sıkılmadan çalışacaksınız. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa, bir mesaj kadar uzağınızdayım. Diğer tarihsel jeoloji dersi arama kriterleri tarihsel jeoloji pdf,tarihsel jeoloji ders notları,tarihsel jeoloji ders notları pdf,tarihsel jeoloji özet,tarihsel jeoloji konu anlatımı,tarihsel jeoloji dersi,tarihsel jeoloji konuları,tarihsel jeoloji sınava hazırlık,tarihsel jeoloji çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa tarihsel jeoloji ders notu,istanbul üni. cerrahpaşa tarihsel jeoloji pdf,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için tarihsel jeoloji pdf, ...


Jeoloji Müh Stratigrafi ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Stratigrafi ders notudur. Stratigrafi ders notudur. Stratigrafi (JEMU2125) ders notu içeriği: temel jeolojik kurallar stratigrafik dokunaklar uyumlu katmalar uyumsuz katmanlar transgresyon ve regresyon göreceli yaş uygulamalı stratigrafi sondaj soruları litostratigrafi birimleri litoderm birimleri litoloji sismik stratigrafi sismik fasiyes parametresi yorumlaması sismik refleksiyon terminasyonları sekant stratigrafi manyetik stratigrafi uygulama soruları ve çözümleriMERHABALAR HERKESE :)tabaka ilişkileri ve tabaka ilişkileri arasındaki ilişkileri açıklamaya yarayan stratigrafi dersi, jeoloji mühendislerinin zor derslerinden biridir. ve bende bu derse çalışırken püf noktaları ile yazarak çalışarak(AB) geçtim. Sizin içinde notları paylaşmak istedim. sınava yönelik sondaj sorusu ve örnek bir harita kesiti (gsk) bulunmaktadır. Sorunuz olursa bir mesaj kadar uzanığınızdayım..Hepinize başarılar dilerim :) Diğer stratigrafi dersi arama kriterleri stratigrafi pdf,stratigrafi ders notları,stratigrafi ders notları pdf,stratigrafi özet,stratigrafi konu anlatımı,stratigrafi dersi,stratigrafi konuları,stratigrafi sınava hazırlık,stratigrafi çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa stratigrafi ders notu,istanbul üni. cerrahpaşa stratigrafi pdf,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için stratigrafi pdf,jeo stratigrafi pdf, ...


İÜC Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi (JEMU2077) ders notu içeriği: bilimin toplumda algılanışına yönelik anlamı ve kapsamı bilimi niteleyen özellikler bilimsel yöntemin aşamaları bilimin oluşumu ve işlevi üzerine iki farklı görüş bilimsel açıklama bilimde nedenselliği yer bilimlerinden örnek vererek açıklama eski uygarlıklarda ve eski yunanda bilim gelişimi Romalılar döneminde mühendislik neden gelişmiştir? Ortaçağda hristiyan dünyasında bilim orta çağda islam dünyasında bilim bilim felsefesi ve tarihi final ödevi Felsefe dersi denince jeoloji ne alaka dediğinizi duyar gibiyim :) şöyle anlatabilirim ki; bundan yüzyıllar önceki filozoflar kendi inanç ve yaşayış biçimlerinden dolayı bir felsefi görüşe sahiptir. mesela birisi su hep mavidir der birisi gökyüzünün rengini aldığı için mavidir der. bu görüşler doğrultusunda ister mühendislik ister işletme gibi bölümler de, her alanda bir hakim görüş çerçevesi ile ilerlemişlerdir. size paylaştığım notta ise vize ve final soruları vardır. Bilim felsefesi tarihi sınavları hep klasik olduğu için sınav esnasında akıcı ve doğru bir şekilde yazabilmeniz adına cevapları ile paylaştım. Eğer bir sorununuz olursa bir mesaj kadar uzağınızdayım.DERSLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM... Diğer bilim felsefesi ve tarihi dersi arama kriterleri bilim felsefesi ve tarihi pdf,bilim felsefesi ve tarihi ders notları,bilim felsefesi ve tarihi ders notları pdf,bilim felsefesi ve tarihi özet,bilim felsefesi ve tarihi konu anlatımı,bilim felsefesi ve tarihi dersi,bilim felsefesi ve tarihi konuları,bilim felsefesi ve tarihi sınava hazırlık,bilim felsefesi ve tarihi çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa bilim felsefesi ve tarihi pdf,istanbul üni. cerrahpaşa bilim felsefesi ve tarihi ders notu,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için bilim felsefesi ve tarihi ders notu, ...


Jeoloji Müh Paleontoloji ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Paleontoloji ders notudur. Paleontoloji ders notudur. Paleontoloji (JEMU2008) ders notu içeriği:paleontoloji tarihi fosiller fosillerin ayrılması fosilleşme türleri taksonomi karakteristik fosil kambriyen önemli tanımlar mikro paleontoloji loftusia orbitoides alemler bitkisel mikro fosiller hayvansal mikro fosiller foramınıferler kavgı foraminifer sınıflandırılması planktonik foraminiferler bentik foraminiferler foraminifer kronoloji paleontoloji uygulamaküçük bentik foraminiferler quinqueloculina miogypsina cinsler miogypsina fusulina fusinella triticites fosillerin yaşam şekli mercanlar zincir şekline göre koloni filum echinodermata derisi dikenliler apikal disk incelenimi su dolaşım sistemleri koloniyel mercanlar orto rugosa tek veya koloni halinde yaşayanlar filum mollusa karnından bacaklar sınır cephalopoda alt sınıf ammonoıdea kol bacaklılar pelecypoda deniz kabukluları rudistler paleontoloji uygulama ödevi fusulinaHem detaylı hem de çizimli ders mi :( notu indirdiğinizde göreceksiniz ki her şeyi detaylı bir şekilde anlattım. Size kolaylık sağlamak için şekillerini çizerek ve onların karakteristik özelliklerini belirterek açıkladım. En son 5 sayfada yaygın olarak sorulan fosillere ait şekilli bilgiler vardır. işinize yarayacağını umuyorum. Dersinizde başarılar dilerim. Herhangi bir sorunuz da bir mesaj kadar uzağınızdayım :)Diğer paleontoloji dersi arama kriterleri paleontoloji pdf,paleontoloji ders notları,paleontoloji ders notları pdf,paleontoloji özet,paleontoloji konu anlatımı,paleontoloji dersi,paleontoloji konuları,paleontoloji sınava hazırlık,paleontoloji çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa paleontoloji pdf,istanbul üni. cerrahpaşa paleontoloji ders notu,jeoloji mühendisliği paleontoloji ders notu,jeoloji mühendisleri için paleontoloji pdf, ...


Jeoloji Müh Genel Kimya Lab ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı ders notudur.Genel kimya lab. ders notudur. Genel kimya laboratuvarı (JEMU1911) ders notu içeriği: alev denemeleri geçiş elementleri bileşikleri ametal bileşiklerin reaksiyonlarıkarbon bileşiklerihalojenler silikat iyonu halka deneyitemel işlemler ekstraksiyon dekontasyon çöktürme ve çözünme derişim etkisi asitler, bazlar, indükatörler yaygın kullanılan asit-baz indükatörleri titrasyon asit-baz titrasyonu yükseltgenme ve indirgenme hidroliz ve ameoterlik Merhabalar herkese :) bugün sizlere genel kimya notunu paylaşmak istedim. çevremde çoğu kişi de gördüm ki kimyada laboratuvar denilince bir adım geri atıyor. bende sizin için bir adet genel kimya laboratuvarı teslim dosyası yükledim. Buradaki her deneyi hocalarınız yapmıyor olabilir, siz hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Ders esnasında yaptığınız deneyleri yazacaksınız. Ekstra görmediğiniz deneyler içinde merakınız var ise, elinizde malzemeniz var ise elinizdeki malzemeler ile bir bilen kişi ile yapabilirsiniz. Gün içinde ki çoğu şey (ocaktaki alevin rengi, temizlik malzemelerinin birbiri ile tepkimeleri) kimya deneylerine örnektir. umarım anlamanız da yardımcı olur. dersinizde başarılar dilerim....Diğer genel kimya laboratuvarı dersi arama kriterleri genel kimya laboratuvarı pdf,genel kimya laboratuvarı ders notları,genel kimya laboratuvarı ders notları pdf,genel kimya laboratuvarı özet,genel kimya laboratuvarı konu anlatımı,genel kimya laboratuvarı dersi,genel kimya laboratuvarı konuları,genel kimya laboratuvarı sınava hazırlık,genel kimya laboratuvarı çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa genel kimya laboratuvarı ders notu,iü cerrahpaşa ders notları,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için genel kimya laboratuvarı pdf, ...


İŞL 207 PAZARLAMANIN TEMELLERİ ders notu

İçindekiler: İşletme Bölümü Pazarlamanın Temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri (ISL231) ders notu içeriği:pazarlama nedir? pazarlama karması pazarlama çevresi ürün ve hizmet ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması ürün ve hizmet kararları hizmet pazarlaması marka stratejisi kuvvetli markanın oluşturulması ürün geliştirme ürün geliştirme süreci fiyat temel fiyat stratejileri farklı pazar tiplerinde fiyatlandırma yeni ürün fiyat stratejileri fiyat ayarlama stratejileri ürün yaşam süresi perakendecilik perakendeci çeşitleri toptancılık toptancı çeşitleri tutundurma karması tedarik zinciri ve değer dağıtımı pazarlama kanallarının önemi kanal davranışı ve organizasyon sosyal sorumlu iletişim halkla ilişkiler reklam hedeflerini belirleme reklam bütçesi belirleme reklam stratejisinin geliştirilmesi kişisel satış satış tutundurma dijital ve doğrudan pazarlama pazarlama iletişimi oluşturma pazarlamada internet ve dijital çağ sosyal medya ve mobil pazarlama geleneksel doğrudan pazarlama İŞL 207 pazarlamanın temelleri dersi güz dönemi kendi çıkardığım ders notları içerisinde pazarlama nedir ile başlayarak pazarlamanın 4p si , pazarlama çevresi, Fiyatlandırma, Marka Stratejisi, Yeni Ürün Geliştirme vs. ders içerikleri mevcuttur.Diğer pazarlamanın temelleri dersi arama kriterleri pazarlamanın temelleri pdf,pazarlamanın temelleri ders notları,pazarlamanın temelleri ders notları pdf,pazarlamanın temelleri özet,pazarlamanın temelleri konu anlatımı,pazarlamanın temelleri dersi,pazarlamanın temelleri konuları,pazarlamanın temelleri sınava hazırlık,pazarlamanın temelleri çalışma notları,imü işletme ders notları,istanbul medeniyet üni pazarlamanın temelleri pdf,istanbul medeniyet üni. pazarlamanın temelleri ders notu,işletme bölümü öğrencileri için pazarlamanın temelleri pdf,işletmeciler için pazarlamanın temelleri ders notu, ...


İÜC Jeolojiye Giriş ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojiye Giriş ders notudur. Jeolojiye giriş ders notudur. Jeolojiye giriş (JEMU1009) ders notu içeriği: kayaçlar magmatik kayaçlar lav ve volkanik patlamalar sedimenter kayaçlar sedimenter kayaçların oluşum süreçleri sedimmenter kayaç oluşumu çamur taşı kırıntılı sedimenter kaçlarkimyasal sedimenter kayaçlar organik sedimenter kayaçlar yer kabuğu ve metaryalimineraller mineraller nasıl oluşur? kayaç yapıcı minerallerin sınıfları faylar katmanlar litosfer levha hareketleri levha hareketlerinin kanıtları deprem dalgaları faylar ve fay türleri fay belirteçleri kütle hareketleri ve heyelanlar tsunami yer altı suları ayrışma ve erozyon depremler elastik kırılma teorisi deprem dereceleri deprem türleri sedimanter ortamlar jeolojik zamanlar ve kayaç stratigrafi uyumsuzluk deformasyon ve stress deformasyon yapıları kıvrımlar kıvrım türleri kıvrım elemanları fay düzlemi faylar ve atılımlar atım türleri deformasyon sonucu oluşan kayıpların karışık notları çıkabilecek sorularİlk okula başladığımızda bu kadar detaylı bir dersi gördüğümüzde şaşırmıştık. Birinci sınıftayım ve sıfır en temelden öğreniyorsun. Kulağa hoş geliyor tabi :) O ders esnasında, size yardımcı bir kaynak olması amacıyla size bu notu yüklüyorum. İyi çalışmalar dilerim herkese. Diğer jeolojiye giriş dersi arama kriterleri jeolojiye giriş pdf,jeolojiye giriş ders notları,jeolojiye giriş ders notları pdf,jeolojiye giriş özet,jeolojiye giriş konu anlatımı,jeolojiye giriş dersi,jeolojiye giriş konuları,jeolojiye giriş sınava hazırlık,jeolojiye giriş çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa jeolojiye giriş pdf,istanbulünic jeolojiye giriş ders notu,jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için jeolojiye giriş pdf, ...


Jeoloji Müh Genel Chemistry ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü General Chemistry ders notudur. Genel kimya ingilizce ders notudur. General chemistry (JEMU1117) ders notu içeriği: maddeler kütle ve ağırlık atom kuramı atomun yapısı sıcaklık periyodik çizelge planck kuantum kuramı foto elektrik olayı bohr hidrojen atomu kuramı kuantum mekaniği kuantum sayıları atom orbitalleri elektron dağılımı pauli dışlama ilkesi hund kuralı aufbau ilkesi periyodik çizelge organik kimya element simgeleri ve ingilizceleri bileşiklerin adının yazılması mol kavramı örnekler difüzyon hızı enerji moleculer masses mass percent composition örnekler gases analysis and conclusions kinetic molecular theory kimya problemli sorular çıkmış sınav soruları örneklerBiz öğrenciler İngilizce derslerde bir tık daha fazla zorlanırız; zaten ingilizce zor derste nasıl yapıcam diye her öğrenci illaki söylenmiştir. Size paylaştığım bu ders notunda ise ingilizce bir dersi herkes için anlaşılabilir halde sunmak istedim. Paylaştığım pdf içinde çıkmış sorular ve önemli püf noktaları bulunmaktadır. Konuları türkçe anlatım sorular ise ingilizcedir.Hepinize başarılar dilerim... Diğer general chemistry dersi arama kriterleri general chemistry pdf,general chemistry ders notları,general chemistry ders notları pdf,general chemistry özet,general chemistry konu anlatımı,general chemistry dersi,general chemistry konuları,general chemistry sınava hazırlık,general chemistry çalışma notları,iüc jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üni cerrahpaşa general chemistry pdf,istanbul üni. cerrahpaşa general chemistry ders notu,jeoloji mühendisliği genel kimya ders notu,jeoloji mühendisleri için general chemistry ders notu, ...