Ders Notları İndİr

AÖF Modern Sosyoloji Tarihi ders notu

AÖF Modern Sosyoloji Tarihi

AÖF Modern Sosyoloji Tarihi - İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Modern Sosyoloji Tarihi ders notudur.Modern sosyoloji tarihi 5-6-7-8. ünite final ders notudur. İnsan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılamayacağını, insan eylemine ilişkin genel yasalar ortaya konamayacağını savunmaktadır. Fenomenoloji genel olarak objeleri düşünce ile kavramak ister. Yani ele aldığı konu algısal deneysel nesneler dünyası değil, tersine nesnelerin özüdür. önümde duran masayı ben duyularımla kavrıyorum, bu deneysel bir kavramadır ama masayı bütün duyu verilerinden soyutlarsam, geriye yalnız masa ibaresi kalır ki , bu masayı masa yapan düşünsel özdür. Başka bir deyişle, masayı bana bildiren duyusal niteliklerinden, renginden, sertliğinden, mekanda yer kaplamasından soyutlarsam, geriye kalan fenomen denilen özdür. Modern sosyoloji tarihi (SOS202U) ders notu içeriği: ünite 5fenomenoloji (görüngübilim) fenomenolojiyi diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli özellikler fenomenoloji kavramınını ilk kullananlar fenomenoloji kim tarafından geliştirildi? fenomenolojik felsefenin en önemli özelliği Husserl’e göre fenomenologlar neyi incelemeli? fenomenolojik indirgeme epoche özneler arasılık Schutz'a göre fenomenoloji ünite 6 etnometodoloji Horold Garfınkel ve Etnometodoloji etnometodolojinin 3 temel kavramı ünite 7 Frankfurt okulu Leo Löventhal Frankfurt Okulu ile Marksizim ilişkisi Eric Fromm kimdir? Frankfurt okulunun ilk dönemiFrankfurt okulu’nun ikinci dönemi Frankfurt okulu’nun üçüncü dönemi Frankfurt okulu’nun dördüncü dönemi Pozitivizm eleştirisi Horkheimer’in pozitivizm eleştirisi hakkında bilgi negatif diyalektik Frankfurt okulu ve aydınlanmanın diyalektiği arasındaki ilişki Frankfurt okulunun kültür endüstrisi ile ilişkisi kültür endüstrisinin dayandığı süreçler ünite 8 ilk feminist düşünürler liberal feminizm Final konuları kısa notlar 2019 güncel nottur. Bu notlarla ve çıkmış sorular ile desteklediğinizde başarı kazanacaksınız. Modern Sosyoloji Tarihi çok zevkli bir derstir sıkılmayacaksınız. Diğer modern sosyoloji tarihi dersi arama kriterlerimodern sosyoloji tarihi pdf,modern sosyoloji tarihi ders notları,modern sosyoloji tarihi ders notları pdf,modern sosyoloji tarihi özet,modern sosyoloji tarihi konu anlatımı,modern sosyoloji tarihi dersi,modern sosyoloji tarihi konuları,modern sosyoloji tarihi sınava hazırlık,modern sosyoloji tarihi çalışma notları,ana üni sosyoloji ders notları,anadolu üni modern sosyoloji tarihi pdf,anadolu üni. modern sosyoloji tarihi ders notu,açık öğretim sosyoloji bölümü öğrencileri için modern sosyoloji tarihi pdf,açıköğretim sosyoloji,aöf sosyoloji,sosyologlar için modern sosyoloji tarihi pdf, (04/06/2020 06:44)

Ders notu PDF formatında ve 187 KB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.