Ders Notları İndİr

BAU Fizik 1 ders notu

BAU Fizik 1

BAU Fizik 1 - İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Physics I ders notudur.Physics 1 ders notudur. If two objects are in contact with each other and they move relative to each other a resistance force will appear. It's called force of friction.Physics 1 (PHYS1001) ders notu içeriği:physics and measurements what's the physics? dimensional analysis conversion of units vectors relation negative vector substiaction cosine theorem component of a vector and unit vectors unit vector position vector adding two vectors by using components multıplying vectors geometric meaning right hand rule exercises vector product motion in 1 d 3 types of motion kinematic equations motion in 2/3 dimen displacement vector avarage velacity 2/3 d motion with constant occeleration cırcular motion for the circular motion projectile motion tragectoire horizontal range the laws of motion newton's laws the force of gravity and weight same applications tension an a rope forces of friction circular motion and other applications non-uniform motion in accelerated frames fictitious forces in lineer motion fictitious force in a rotating system work and kinetic energy hook's law work done by a kinetic force work kinetic energy theorem power potential energy elastic potential energy Fizik 1 dersindeki her konuyu kapsar. Eksiksizdir. Lab notlarını da içerir. Arada Türkçe açıklamalar var. Hoca derste sınavda çıkan sorulara çok benzer sorduğu için ve hepsini not aldığım için sınavda işe yarayacağını inanıyorum, ben A ile geçtim :)Diğer physics 1 dersi arama kriterleriphysics 1 ders notları,physics 1 pdf,physics 1 ders notları pdf,physics 1 özet,physics 1 konu anlatımı,physics 1 dersi,physics 1 konuları,physics 1 sınava hazırlık,bau physics 1 pdf, (20/06/2019 06:43)

Ders notu PDF formatında ve 3 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.