Ders Notları İndİr

İDÜ Yönetim ve Organizasyon Vize ve Final Ders Notları ders notu

İDÜ Yönetim ve Organizasyon Vize ve Final Ders Notları

İDÜ Yönetim ve Organizasyon Vize ve Final Ders Notları - İçindekiler: İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yönetim ve Organizasyon ders notudur. Yönetim ve organizasyon vize ve final ders notudur. Yönetim ve organizasyon (IKY207) ders notu içeriği: sanayi devrimi işletme yöntemi ile ilgili bilgi kaynakları bilimsellik tarihten günümüze yönetim bilgi birikimiyönetim yaklaşımındaki gelişmeler işletmelerin iç yapısı ve alt sistem yönetim yönetim türleri yönetici organizasyon davranış yönetim ve organizasyonda geliştirme karar tipleri karar verme süreci yönetim bilgi sistemi kararsızlığın neden ve sonuçları karar verme sürecindeki tuzaklar yöneticilik ve planlama plan ve planlama planlama süreci misyon amaç ve hedefler değerler vizyon plan ve planlama türleri organizasyon organizasyon tasarımı unsurları organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar işletmelerde unvan kullanılmasının nedenleriHerzberg'in çift faktör teorisi bir organizasyonda kullanılan unsurlar yönetici ile ilgili kavramlar ve yeni unsurlar unvan konusunda görüşler klasik yönetim ve organizasyon teorisi yönetim teorisi yönetimin tarihsel gelişimiklasik yönetim teorisi bilimsel yönetim yaklaşımı yönetim süreci yaklaşımı yetki ve sorumluluk denkliği yetki devri departmanlara ve bölümlere ayırma bürokrasi yaklaşımı bürokratik organizasyon yapısının özellikleri bürokratik yaklaşım eleştirisi davranışsal yönetim teorisi davranışsal teorisinin üzerinde durduğu temel konular Hawthorne araştırmaları davranışsal yaklaşım Hawthorne araştırmalarına eleştiriler Mc Gregor'un x teorisi y teorisi likert sistem sistem 4 modeli Chris Angyris'in olgun ve olgun olmayan kişi modeli yönetim bilimi yaklaşımı kapsam ve yöntem model kurmak iş modelleri işletme platformu stratejisi yönetim bilimi yaklaşımının ana konuları sistem yaklaşımı modern yönetim teorisi sistem nedir?sistem ve alt sistemler çeşitli sistemler ve sistemlerin incelenmesine ilişkin yaklaşımlar Yönetim ve organizasyon vize ve final ders notlarıdır. 31 sayfadır. Tüm konular eksiksiz yazılmıştır. Önemli yerlerin altı çizilerek vurgu yapılmıştır. Ayrıca kısa sınava çalışma notlarını da profilimde bulabilirsiniz.Diğer yönetim ve organizasyon dersi arama kriterleri yönetim ve organizasyon pdf,yönetim ve organizasyon ders notları,yönetim ve organizasyon ders notları pdf,yönetim ve organizasyon özet,yönetim ve organizasyon konu anlatımı,yönetim ve organizasyon dersi,yönetim ve organizasyon konuları,yönetim ve organizasyon sınava hazırlık,yönetim ve organizasyon çalışma notları,idü insan kaynakları yönetimi ders notları,izmir demokrasi üni yönetim ve organizasyon pdf,izmir demokrasi üni. yönetim ve organizasyon ders notu,insan kaynakları yönetimi bölümü öğrencileri için yönetim ve organizasyon,iky yönetim ve organizasyon ders notu, (15/05/2021 17:35)

Ders notu PDF formatında ve 11 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.