Ders Notları İndİr

Roma Borçlar Hukuku 2 ders notu

Roma Borçlar Hukuku 2

Roma Borçlar Hukuku 2 - İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu'nun kitabından özet çıkarılmış roma hukuku 1 ders notudur. Locatio conductio, iş görme sözleşmesi anlamına gelir.Roma hukuku 1 (HUK111) ders notu içeriği: borçların genel kısmı borcun yapısı ve borç kavramı borcun unsurları borç kavramı ve tipleri parça borcu - nevi borcu seçimlik borçlar bölünebilen ve bölünemeyen borçlar tabii borç borçluya karşı zorlama borçlunun sorumluluğu kusur sorumluluk kıstasları borçlunun davranışı dışındaki sebepler romada icra usullerisorumluluk kasıt ihmal beklenmedik olay mücbir sebep sözleşmeden doğan borçlar oluşumlarına göre borçlar hükümlerine göre borçlar roma hukukunda ayni sözleşmeler faizli ödünçler foenus nautioum senatus consultum macedonianum mutuumdan doğan alacak ve borçlar kullanım ödüncü sözleşmesi tüketim ödüncü sözleşmesi ve kullanım ödüncü sözleşmesinin karşılaştırılması saklama sözleşmesi özel vedia halleri rehin sözleşmesi pignus rızai sözleşmeler satış sözleşmesi semenin ödenmesi ve mülkiyetin kazanılması ayıp kavramı maddi ayıp hukuki ayıp hasar konusu satış sözleşmesine bağlı anlaşmalar kira sözleşmesi eser sözleşmesi hizmet sözleşmesi şirket sözleşmesi vekalet sözleşmesi ayni akitler sisteminin genişlemesi isimsiz akitler rızai akitler sisteminin genişlemesi pactumlar akit benzerleri sebepsiz zenginleşme sebepsiz zenginleşme davası açılması haksız fiiller hırsızlık gasp maddi ve manevi kişiliğe tecavüz başkasının malına verilen zarar borçların sona erme sebepleri ifa temerrüt ifa yerine temlik yenileme ibra davanın tespiti birleşme takas ölüm Diğer roma hukuku 1 dersi arama kriterleri roma hukuku 1 pdf,roma hukuku 1 ders notları pdf,roma hukuku 1 ders notları,roma hukuku 1 özet,roma hukuku 1 konu anlatımı,roma hukuku 1 dersi,roma hukuku 1 konuları,roma hukuku 1 sınava hazırlık,okan roma hukuku 1 pdf,oü roma hukuku 1 pdf, (20/06/2019 06:16)

Ders notu PDF formatında ve 3 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.