Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 82 ders notu bulundu...


GENEL KİMYA - Madde ve Değisimler

İçindekiler: Maddenin Ortak Özellikleri,Ayirt Edici Özellikleri,Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,Yanma Tepkimeleri,Çözünme-Çökelme Tepkimeleri,Asit-Baz(Nötrlesme)Tepkimeleri,Indirgenme ve Yükseltgenme Reaksiyonlari(Redox),Polimerlesme Tepkimesi,Hidroliz Tepkimesi,Sentez ve Analiz Tepkimesi,Karisimlar,Çgenel kimya ders notu, genel kimya derz notu indir, insaat mühendisligi ders notu, insaat mühendisligi ders notu indir, erzincan üniversitesi ders notlari, erzincan üniversitesi ders notlari indir, ...


GENEL KİMYA - Çözeltilerde Denge

İçindekiler: Suyun Otoiyonizasyonu,pH ve pOH Kavramlari,Kuvvetli Asitlerde pH Hesabi,Asit ve Bazlarin Ayrisma Dengeleri Asit ve Baz Kavrami( Arrhenius Asit Baz Tanimi, Bronsted Lowry Asit Baz Tanimi,Lewis Asit Baz Tanimi),Asit ve Bazlarin Degerligi,Asit ve Bazlarin Kuvveti,Asitlerin Kuvvetlilik Deregenel kimya ders notu, genel kimya derz notu indir, insaat mühendisligi ders notu, insaat mühendisligi ders notu indir, erzincan üniversitesi ders notlari, erzincan üniversitesi ders notlari indir, ...


Genel Kimya - Bağlar

İçindekiler: Atomlar Arasi(Molekül Içi)Baglar,Moleküller Arasi Baglar,Elektronegatiflik,Elektron Nokta(Lewis)Gösterimi,Kimyasal Bag Olusumu,Kararli Soygaza Benzeme,Dublete ve Oktede Tamamlama,Minumum Enerjili Hale Yönelim,Kimyasal Baglar (Iyonik,Polar,Apolar...),Sigma ve Pi baglari,Molekül Polarligigenel kimya ders notu, genel kimya derz notu indir, insaat mühendisligi ders notu, insaat mühendisligi ders notu indir, erzincan üniversitesi ders notlari, erzincan üniversitesi ders notlari indir, ...


Genel Kimya - Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge

İçindekiler: Reaksiyon Hizi,Tepkime Hizina Etki Eden Faktörler,Hiz Denklemi ve Tepkime Derecesi,Çarpisma Teorisi,Aktiflesme Enerjisi,Kimyasal Tepkimelerde Denge,Denge Bagintisi ve Denge Sabiti,Dengeye Etki Eden Faktörler(La Chateiller Prensibi),Denge Sabitine Etki Eden Faktörler ayrintili sekigenel kimya ders notu, genel kimya derz notu indir, insaat mühendisligi ders notu, insaat mühendisligi ders notu indir, erzincan üniversitesi ders notlari, erzincan üniversitesi ders notlari indir, ...


Genel Kimya - 12.Bölüm

İçindekiler: örnek sorular ve çözümleri 11.bölümün devamini içerir,Genel Kimya ders notu,Genel Kimya ders notu indir,Genel Kimya ders notu 12.bölüm,Genel Kimya ders notu 12.bölüm indir,makina mühendisligi ders notu,makina mühendisligi ders notu indir,yildiz teknik üniversitesi ders notu,yildiz teknik üniversitesi ders notu indir,ders notu,ders notu indir,üniversite ders notu,üniversite ders notu indir, ...