Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 91 ders notu bulundu...


Kimya - Final 1.Bölüm

İçindekiler: final questions and answers, colligative properties of solutions, vapor presrure lowering, examples, osmotic pressure, reverse osmosis, fractional distillation, colloidal dispersions, tyndall eKimya ders notu, Kimya ders notu indir, bilgisayar mühendisligi ders notlari, bilgisayar mühendisligi ders notlari indir, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, ...


Kimya - Vize 3.Bölüm

İçindekiler: Charles's Law, Avogadros Law, examples, Mixtures of gases, examples, kinetic theory of gases, molecular motion and temperature, molecular speets, effusion-Graham's Law, effusion, mean free raKimya ders notu, Kimya ders notu indir, bilgisayar mühendisligi ders notlari, bilgisayar mühendisligi ders notlari indir, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, ...


Kimya - Vize 2.Bölüm

İçindekiler: dissorution reactions, lonic compounds in water, moleculer substances in water, pedicting dissolution reactions, solubility of lonic compounds in water, precipitation reactions, examples,modifyinKimya ders notu, Kimya ders notu indir, bilgisayar mühendisligi ders notlari, bilgisayar mühendisligi ders notlari indir, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu, Istanbul Bilgi Üniversitesi ders notu indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, ...


Kimya - Vize 1.Bölüm

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Genel Kimya ders notudur. Genel kimya vize ders notu 1. bölümüdür. Burning hydrocarbons, gaseous butane oxygen react to yield gaseous carbon dioxide and liquid water.Genel kimya (CHEM100) ders notu içeriği: exposimental science three states of matter solids liquids gases dalton's atomic theory of matter the mole </ ...


GENEL KİMYA - Madde ve Değisimler

İçindekiler: Maddenin Ortak Özellikleri,Ayirt Edici Özellikleri,Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,Yanma Tepkimeleri,Çözünme-Çökelme Tepkimeleri,Asit-Baz(Nötrlesme)Tepkimeleri,Indirgenme ve Yükseltgenme Reaksiyonlari(Redox),Polimerlesme Tepkimesi,Hidroliz Tepkimesi,Sentez ve Analiz Tepkimesi,Karisimlar,Çgenel kimya ders notu, genel kimya derz notu indir, insaat mühendisligi ders notu, insaat mühendisligi ders notu indir, erzincan üniversitesi ders notlari, erzincan üniversitesi ders notlari indir, ...