Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 91 ders notu bulundu...


EÜ Gıda Kimyası 1 ders notu

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kimyası I ders notudur. Gıda kimyası 1 ders notudur. Aminoasitler belirli bir PH'da tamamen iç tuz formundadır. Bu Ph'a izoelektrik ph denir.Gıda kimyası 1 ders notu içeriği;proteinlerproteinlerin genel özellikleriprotein denatürasyonu ve örneğidenatürasyon sebepleriizoelektrik ph nedir? gıdalarda başlıca aminoasitler ...


Fiziksel Kimya

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Fiziksel Kimya ders notudur. Fiziksel kimya ders notudur. Viskozite, akışkanların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Fiziksel kimya ders notu içeriği: termodinamiğin temel kavramları termodinamiğin yasaları Maddenin fiziksel özellikleri maddenin halleriFazlar arası dengeler ve saf maddelerde faz dönüşümlerinin termodinamiğiv ...


ESOGÜ Mühendislik Çizimleri

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Çizimleri ders notudur.Mühendislik çizimleri ders notudur. Grafik, bilgilerin ve verilen şekiller halinde sunulmasıdır. Genel olarak teknik ve genel amaçlı grafikler olarak incelenirler.Mühendislik çizimleri ders notu içeriği:grafik grafik çizmenin amaçları grafik çiziminde uygulanacak işlem sırası koordinat eksenleri grafik türler ...


Fizik Öğretmenliği Genel Kimya 1 Ders Notları

İçindekiler: Fizik Öğretmenliği Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya ders notudur. Bohr atom modeline göre elektronun bir üst enerji düzeyinden, alt enerji düzeylerine düştüğünde ışıma şeklinde enerji yayar.Genel kimya 1 (FZK1008) ders notu içeriği: Bohr atom modeli Atom ve Yapıtaşları Kimyasal Bağlar Atomun Kuantum Modeli baş kuantum sayısı açısal momentum kua ...


Sınıf Öğretmenliği Genel Kimya

İçindekiler: Sınıf Öğretmenliği Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. Elektronegatiflik, kimyasal bir bağ oluşturan atomların elektronları çekme kuvvetine denir. Genel kimya (ISN104) ders notu içeriği: madde ve özellikleri maddenin ortak özellikleri maddenin halleri maddenin sınıflandırılması saf madde saf olmayan madde element bileşik ...