Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 91 ders notu bulundu...


Genel Kimya

İçindekiler: kimyasal baglar, molekül geometrisi ve atom orbitallerinin melezlesmesi, molekül geometrisi, ortaklanmamis elektron çiftleri bulunmayan merkez atomlu moleküller, berilyum klorür, bor triflorür, metan, fosfor pentaklorür, kükürt hegzaflorür, merkez atomunda bir ya da daha çok ortaklanmamis elektron çifti olan moleküller, kükürt dioksit, amonyak, su, kükürt tetraflorür, birden çok merkez atomu olan moleküllerin geometrisi, VSEPR modelinin uygulgenel kimya ders notu, ...


General Chemistry 2- Part 3

İçindekiler: general chemistry 2 ders notu part 3, the common ion effect in acid-base equilibria, slons of weak acids and strong acids, sons of weak bases and strong bases, slons of weak acids and their salts, solns of weak bases and their salts, buffer solutions, the henderson-hasselbach equation, examples, titration examples, titration of a strong acid with a strong base titration of a strong base with a strong acid, examplgeneral chemistry 2 ders notu, genel kimya 2 ders notu, ...


General Chemistry 2- Part 2

İçindekiler: general chemistry 2 ders notu part 2, effect of temperature on reaction rates, arrhenius equation, reaction mechanismus, examples, steady-state approximation, equilibrium, the equilibrium constant, examples and exercises, magnitude of equilibrium constant, the reaction quatient, le chatellier principle, effect of changing the aumonut of reactng species, effect of changes in pressure and valume, effect of changgeneral chemistry 2 ders notu, genel kimya 2 ders notu, ...


General Chemistry 2- Part 1

İçindekiler: general chemistry 2 ders notu part 1, thermochemistry, system, energy, work, potential energy, kinetic energy, calorie, heat capacity, law of conservation of energy, calorimeters, heat of reaction, work, examples, the first law thermodynamics, state function, constant volume processes, enthalpy, standart states and standart enthalpy changes, Hess's law, atandart enthalpies of formation, standard enthalpgeneral chemistry 2 ders notu, genel kimya 2 ders notu, ...


Kimya-Gazlar Konusu Ders Notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Kimya ders notudur. Kimya gazlar konusu detaylı anlatım sorular ve çözümleri içeren ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: formüller vs. sıvı basıncının karşılaştırılması örnekler gaz basıncının ölçülmesinde manometrenin kullanılması örnekler SI basınç biriminin kullanılması örnekler genel gaz denkleminin uygulanması ör ...