Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1265 ders notu bulundu...


YBS Muhasebe I Vize Özet

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Muhasebe I ders notudur. Muhasebe 1 vize ders notudur. Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.Muhasebe 1 (YBS107) ders notu içeriği: işletmelerin genel amacı işletme nedir? işletme türleri muhasebe nedir? muhasebenin fonksiyonları muha ...


UÜ İşletme

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletme ders notudur.Kurtuluş kaymaz işletme dersi ders notudur. İşletme, iktisadi anlamda değeri olan, üretim faktörlerini bir araya getirip kar gütme amacıyla bunları hizmet olarak sunan kurumdur.İşletme (ISL1005) ders notu içeriği:temel işletme kavramları işletme nedir?işletmenin tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar modern yönetim yaklaşımlarıaçık sistem ...


İşletme Bilimine Giriş Özet

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İşletmeye Giriş ders notudur. İşletmeye giriş ders notudur. İşletmelerin kuruluş çalışmaları işletmenin kurulması fikriyle başlayıp, kesin olarak kuruluş işlemlerinin tamamlanmasına kadar devam eden çalışma ve araştırmaları kapsar.İşletmeye giriş (YBS101) ders notu içeriği:işletme temel kavramlarıihtiyaç nedir? Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi kuramı ...


YTÜ Sanat Yönetimi I

İçindekiler: Sanat Yönetimi Bölümü Sanat Yönetimi I ders notudur. Sanat Yönetimi 1 ders notudur. Müzeciliğin amacı arşivi korumak, sergilemek ve izleyici bulmaktır.Sanat yönetimi 1 (SYP1071) ders notu içeriği:sanat yönetimi yönetim yönetim süreci yöneticilik teknik süreç beşeri boyut kavramsal boyut yöneticilik yöneticide olması gereken özell ...


Mobil Pazarlama

İçindekiler: İşletme Bölümü Mobil Pazarlama ders notudur. Mobil pazarlama ders notudur. Dijital pazarlamada internet ve ilişkili teknolojilerin kullanıldığı modern pazarlama teknikleri geleneksel pazarlama yöntemleriyle birlikte hayata geçirilir.Mobil pazarlama ders notu içeriği: dijital pazarlama seo ve sem pazarlamanın tanımı pazarlamanın tarihsel gelişimi 4p-7p sa ...