Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 365 ders notu bulundu...


PAU EEM Genel Kimya

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. Madde, boşlukta yer tutan ve kütle denen bir özelliğe sahip ve eylemsiz olan bir nesnedir.Genel kimya (KIM115) ders notu içeriği: Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliğiPeriyodik cetvel. Maddenin sıvı,katı ve gaz hali.Atomun parçaları ve kimyasal bağlar. Termokimyasal re ...


Genel Kimya - Madde ve Özellikleri

İçindekiler: Kimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Kimya ders notudur. Kütle, bir cisimdeki madde miktarını tanımlar. Ağırlık ise, bir cismin üzerindeki yer çekim kuvvetidir.Genel kimya 1 (KIM1113) ders notu içeriği: madde, özellikleri ve ölçümü bilisel yöntem maddenin özellikleri fiziksel özellik ve fiziksel değişimler kimyasal özellik ve kimyasal değişme madde ...


Genel Kimya I-Kimya ve Elektrik

İçindekiler: Biyoloji Bölümü Temel Kimya I ders notudur.Genel kimya 1 ders notudur. İndirgenme, bir atomun ya da iyonun elektron alması sonucunda yükseltgenme basamağının azalmasıdır.Temel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:Kimya ve elektrikindirgenme yükseltgenme tepkimeleriyaygın yükseltgenler ve indirgenler örnek soruelementlerin aktifliğielektrokimyasal piller ...


AÜ Biyoloji Genel Kimya I

İçindekiler: Biyoloji Bölümü Temel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Kütlenin korunumu kanununa göre, kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleler toplamı oluşan maddenin kütleleri toplamına eşittir.Temel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği: Kimyanın temel kanunları kütlenin korunumu kanunu sabit oranlar kanunuelementlerin kütlece birleşme oranı C nin kütlesi < ...


KAÜ Genel Kimya

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. İzoton, nötron sayısı aynı fakat proton sayısı farklı olan atomlara denir.Genel kimya (KIM183) ders notu içeriği: matter significant figures multiplaying and diuding molecular compounds lonic compounds inorganiz molecules chemical compesition anlaml ...