Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 369 ders notu bulundu...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 1-2-3-4

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 1 (Fizik ve Ölçme): Temel büyüklükler, Boyut Analizi, Birim Analizi Bölüm 2 (Tek Boyutta Hareket): Yer değiştirme, ortalama hız, ani hız, ortalama ivme, ani ivme, sabit ivmeli hareket, zamansız hız denklemi, Serbest Düşme Hareketi, örnekler Bölüm 3 (Vektörler): Skaler (iç) çarpım, vektörel çarpım özellikleri ...


CBÜ Hububat Teknolojisi

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Hububat Teknolojisi ders notudur. Hububat teknolojisi final ders notudur. Ülkemizde üretim miktarı ton/yıl olarak buğday 20 milyon ton, mısır 4 milyon ton, arpa ise 7 milyon ton olarak üretilir.Hububat teknolojisi (GMD3106) ders notu içeriği:Hububatın fiziksel özellikleriHububat KimyasıBuğdayın kalitesini belirlemede kullanılan ekipmanlarD ...


Koordinasyon Bileşiklerinin Manyetik Özellikleri

İçindekiler: Kimya Bölümü Anorganik Kimya II ders notudur. Anorganik kimya 2 ders notudur. Anorganik kimya 2 ders notu içeriği:Koordinasyon Bileşiklerinin Manyetik Özellikleri Jahn-Teller Bozulması Örnekleri [Fe(CN)6]3- [Fe(CN)6]4- [CoF6]3- [Co(NH3)6]3+ komplekslerinin KAKE Manyetik özellikleri ve manyetik momentleri Cr3+ iyonunun oktahedral (düzgün sekizyüzlü) ve tetrahedral (düzgün dörtyüzlü) ya ...


Mersin Üniversitesi İmal Usulleri

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü İmal Usulleri ders notudur. İmal usulleri vize ve final ders notudur. İmal usulleri (MM323) ders notu içeriği: imalat için planlama tablosu temel imalat yöntemleri kovalent bağ ve özellikleri metalik bağ ve özellikleri soy metaller malzeme kusurları noktasal hatalar çizgisel hatalar malzeme deformasyonu gerilme ...


PAU EEM Genel Kimya

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. Madde, boşlukta yer tutan ve kütle denen bir özelliğe sahip ve eylemsiz olan bir nesnedir.Genel kimya (KIM115) ders notu içeriği: Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliğiPeriyodik cetvel. Maddenin sıvı,katı ve gaz hali.Atomun parçaları ve kimyasal bağlar. Termokimyasal re ...