Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 368 ders notu bulundu...


Biyokimya Organic Chemistry I

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 ders notudur. Organik kimya 1 ders notu içeriği:carbon compound and chemical bond structural theory ısomers constitutional isomers chemical bonds the octet rule writing lewis structures formal charge resonance hibridization in simple organic compound bond-line formulas the f ...


Beslenme ve Diyetetik KİM101

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:kütlenin korunumu yasası sabit oranlar yasası katlı oranlar yasası elektronun keşfi ağırlıklı ortalama atom kütlesi mol kavramı kimyasal bileşikler yakma analizi yükseltgenme basamakları iyi ç ...


KBÜ Kimya Polimer Teknolojisi

İçindekiler: Kimya Bölümü Polimer Teknolojisi ders notudur. Polimer teknolojisi ders notudur. Polimer teknolojisi (KIM438) ders notu içeriği: polimer malzemeler mer polimerlerin sınıflandırılması termoplastikler termosetler elastomerler doğrusal polimer dallanmış polimer çapraz bağlı polimerler amorf polimerler kristalli polimerler oryante ...


BTÜ Demir Sülfat Miktarı Tayini

İçindekiler: Kimya Bölümü Analitik Kimya Laboratuvarı II ders notudur. Analitik kimya lab. 2 ders notudur. Analitik kimya laboratuvarı 2 (KİM0204) ders notu içeriği:demir sülfat miktarı tayini deneyin amacı teorik bilgiler gerekli malzemeler deneyin amacı elde edilen veriler hesaplamalar değerlendirme ve yorum kaynakçaAnalitik kimya laboratuvarı deneyi d ...


BTÜ Kimya Esterleşme Reaksiyonu

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya Laboratuvarı II ders notudur. Organik kimya lab. 2 ders notudur. Organik kimya laboratuvarı 2 (KİM0206) ders notu içeriği: n-bütil asetat sentezi deneyin amacı teorik bilgiler esterlerin sentez yöntemleri gerekli malzemeler deneyin yapılışı elde edilen veriler hesaplamalar tepkime değerlendirme ve yorum kaynak ...