Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 368 ders notu bulundu...


Genel Kimya II Asit Baz Tepkimeleri

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: asit baz tepkimeleri asit ve baz karşılaştırılması asitlerin genel özellikleri kuvvetli asitler zayıf asitler günlük yaşamda asitler günlük yaşamda bazlar kuvvetli bazlar zayıf bazlar Arrhenius asit baz tanımı Lawry Bronsted asit ...


Genel Kimya II Kimyasal Denge

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: kimyasal denge denge sabitinin katsayılara bağlılığı tepkime oranıörnek sorular ve çözümleri sıcaklık katalizör etkisiEge Üniversitesi Biyokimya Bölümü Genel Kimya II dersi Müşerref Arda hocamızın dersinde alınan notlar. Diğer genel kimya 2 ders ...


Genel Kimya I Kimyasal Kinetik

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 ders notu içeriği: kimyasal kinetik hız tepkime hızına etki eden etmenler tepkilerin derişimi sıfırıncı dereceden tepkime birinci mertebe reaksiyonlar birinci mertebe reaksiyonların yarılama ömrü çarpışma kuramıarhenius eşitliği enzim katalizörleri te ...


Genel Kimya I Çözeltiler

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 ders notu içeriği: çözeltiler derişimlere göre çözeltiler benzer benzeri çözer çözünme hızını arttırma çözünme derişim birimleri yüzde derişim molarite sıvı içinde sıvı maddelerin çözünmesiyle hazırlanan molar çözeltiler örnek sorular ve çözümleri mol ...


Genel Kimya I - Madde Karışımlar Sitokiyometri Verim Tepkimeler

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 ders notu içeriği: madde madde nedir? maddenin halleri maddelerin sınıflandırılması elementlerin genel özellikleribileşiklerin genel özellikleri karışımların genel özellikleri heterojen karışım homojen karışım bileşik ve karışım arasındaki farklar kar ...