Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 349 ders notu bulundu...


Politika Bilimine Giriş

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Siyaset Bilimine Giriş ders notudur. Siyaset bilimine giriş ders notudur. Siyasal iktidar, toplumun bütünü üzerinde geçerli olan iktidardır. Siyasal iktidar bütün ülkeyi kaplar. Ülke içinde yaşayan bütün insanlar ve topluluklar üzerine bağlayıcı kararlar almak ve yürütmek yetkisine sahiptir.Siyaset bilimine giriş ders notu içeriği:Politika Bilimine Giriş Politika ...


Çağdaş Siyaset Kuramları

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çağdaş Siyaset Kuramları ders notudur. Çağdaş siyaset kuramı ders notudur. Faydacılık, bireylerin bencil çıkarları tarafından güdülendiği ve bu çıkarların haz arzusu veya mutluluk ve de elemden sakınma isteği olarak tanımlanır.Çağdaş siyaset kuramı (KAM306) ders notu içeriği:KüreselleşmeLiberalizm Birey Özgürlük Akıl Ada ...


SBKY Mikro İktisat

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mikro İktisat ders notudur. Mikro iktisat ders notudur. Tüketici artığı, tüketicinin bir malın birimine ödemeye razı olduğu fiyat düzeyi ile fiilen ödediği fiyat düzeyi arasındaki farktır.Mikro iktisat (İKT101) ders notu içeriği:Tavan Fiyat PolitikasıTüketici ArtığıÜretici ArtığıTaban Fiyat PolitikasıFiyat İntibakıMiktar ...


SBKY Siyasi Düşünceler Tarihi I 3. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasi Düşünceler Tarihi I ders notudur.Siyasi düşünceler tarihi 1 ders notudur. Feodal üretim tarzının temelini özel bir köy örgütlenmesi oluşturmaktadır. Bu köy örgütlenmesinin en tepesinde feodal beyler vardır.Siyasi düşünceler tarihi 1 (KAM201) ders notu içeriği:Orta Çağ İslam Siyasi DüşüncesiFarabi Kimdir?Farabi'nin Yöntemi Ari ...


Karşılaştırmalı Yönetim ve Politika

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Karşılaştırmalı Yönetim ve Politika ders notudur. Karşılaştırmalı yönetim ve politika ders notudur. İngiltere'de yerel yönetimler 1. kademe il, 2. kademe il, 3. kademe il ve köy yönetiminden oluşmaktadır.Karşılaştırmalı yönetim ve politika (KAM307) ders notu içeriği:İl Özel İdaresi Belediye Köy Taşra Teşkilatı Hizmet Yerinden Yöne ...