Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 349 ders notu bulundu...


SBKY Örgütsel Davranış

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Örgütsel Davranış ders notudur. Örgütsel davranış ders notudur. Örgütsel davranış, örgütün verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içindeki davranışlara etkisini araştıran daldır.Örgütsel davranış (KAM309) ders notu içeriği: Örgütsel Davranış Nedir?Örgüt Nedir?Örgütsel Davranışın Temel Amacı Nedir?Örgütsel ...


SBKY Siyasi Düşünceler Tarihi I 2. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasi Düşünceler Tarihi I ders notudur.Siyasi düşünceler tarihi 1 ders notudur. Aristokrasi, etimolojik olarak en iyilerin yönetimi anlamına gelir ve genellikle soylular tarafından yürütülen bir rejimdir.Siyasi düşünceler tarihi 1 (KAM201) ders notu içeriği: siyasal sistemAristokrasi Oligarşi Tekin Yönetimi Azınlığın Yönetimi < ...


SBKY Hukuka Giriş 2. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş ders notudur. Suç, hukuk düzeninin ceza tehdidi ile yasakladığı bir fiil olarak tanımlanır. Hukuka giriş (KAM101) ders notu içeriği: Sosyal Hayatı Düzenleyen KurallarHukuk Kurallarının YaptırımlarıButlanİdari İşlemlerde İptalHukuk TürleriHukuk Kurallarının Temel ...


SBKY Hukuka Giriş 1. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş ders notudur. Hukuk boşluğu, bir somut olaya uygulanacak yazılı ve yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması halidir.Hukuka giriş (KAM101) ders notu içeriği: Hukuk Kurallarının ÇeşitleriHukuk Kurallarının KaynaklarıBoşluk TürleriHukukun DallarıCeza Hukukunun İlkeleriCe ...


SBKY Kamu Yönetimi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi ders notudur. Kamu yönetimi kısa ders notudur. Kamu hizmeti, idarenin görevini yerine getirmek üzre üstlendiği kamu yararıdır.Kamu yönetimi (KAM210) ders notu içeriği: Yönetim Kamu Yönetimi Organik Anlamda Kamu YönetimiFonksiyonel Anlamda Kamu YönetimiKamu Yönetimini Oluşturan ÖğelerKamu HizmetiKam ...