Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 835 ders notu bulundu...


SBKY Siyasi Düşünceler Tarihi I 2. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasi Düşünceler Tarihi I ders notudur.Siyasi düşünceler tarihi 1 ders notudur. Aristokrasi, etimolojik olarak en iyilerin yönetimi anlamına gelir ve genellikle soylular tarafından yürütülen bir rejimdir.Siyasi düşünceler tarihi 1 (KAM201) ders notu içeriği: siyasal sistemAristokrasi Oligarşi Tekin Yönetimi Azınlığın Yönetimi < ...


SBKY Siyasi Düşünceler Tarihi I

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasi Düşünceler Tarihi I ders notudur. Siyasi düşünceler tarihi 1 ders notudur. Spartanlar, sparta şehrinde yasamalarından ötürü burayı ele geçiren yaklaşık 25.000 kişiden oluşan aileler topluluğudur.Siyasi düşünceler tarihi 1 (KAM201) ders notu içeriği:Polis Sparta Spartanlar Periokoslar Helotlar Sparta Siyasal Y ...


SOC 422 Kadro Hareketi

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Türk Düşünce Tarihi II ders notudur.Fırat Genç Türk düşünce tarihi 2 dersi ders notudur.Kadro bir derginin adıdır. 1902 Ocak ayından 1934 Aralığına kadar toplamda 35 sayı çıkartmış bir dergiden bahsediyoruz. Aylık bir dergi. Bir düşünce dergisi. Fikir dergisi çünkü esasen geniş kitlelere hitap etmek için tasarlanmış bir dergi değil. Genel okuyucu için tasarlanmış bir dergi değil. Daha çok rejim içerisindeki entelektüel ...


SOC 422

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Türk Düşünce Tarihi II ders notudur. Türk düşünce tarihi 2 ders notudur.SOC 422 Türk Düşünce Tarihi dersi Sabri Ülgener haftası. Sabri Ülgener çok önemli bir figür. iktisat tartışmalarından kendine özgü araştırmalar üzerinden nitelikli çalışmalar vermiştir. Akademik açıdan entellektüel figürdür. Bir diğer özelliği Ülgener bir taraftan da muhafazakar geleneğin siyasal gerilmenin özellikle 1950 sonrası demokrat-adalet partisinde ...


Milli Tarih ve Duyarlılık işleyen Roman ve Öykü

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II ders notudur. Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı 2 ders notudur. Sevinç Çokum, romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer vermiştir. Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı (TDE422) ders notu içeriği:Cumhuriyet Dönemi ve RomanMilli Tarih ve Duyarlılık İşleyen Roman ve ÖyküBu dönemde eser veren kişilerÖzellikleri ...