Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 778 ders notu bulundu...


Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri 3. Sınıf

İçindekiler: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri ders notudur. Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri ilk üç konuyu içeren ders notudur. Pasifik Adaları Formunun kalkınma ortağı olan Türkiye Temmuz 2014'de düzenlenen 45. Pasifik Adaları Forumu Liderler toplantısı sırasında Diyalog Ortağı olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri (UTL3023) ders notu içeriği: Türki ...


İşletme İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Amasya genelgesinin önemi, ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi,yöntemi ve amacı belirlenmiştir. Milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir. Erzurum ve Sivas kongresinin toplanmasına karar verilmiştir.</ ...


Bizans Süsleme ve El Sanatları

İçindekiler: Sanat Tarihi Bizans Süsleme ve El Sanatları ders notlarıdır. Bizans süsleme ve el sanatları plan şemalarını da içeren ders notudur. İmmanuel İsa: İmmanuel İsa’da “İmanuel” kelimesi “Tanrı bizimle” anlamına gelir Sevcenko aynı zamanda “Kainatın Nizamı” “Vücut Bulmamış Dünya” ve “Ölümsüz Vücut” anlamına geldiğini öne sürer Bu tipte isa çocuk yüzüyle bir yetişkin gibi resmedilir cepheden genç geniş alınlı sağ eliyle takdis sol eliylede ru ...


Anadolu Selçuklu Mimarisi II

İçindekiler: Sanat Tarihi Anadolu Selçuklu Mimarisi II ders notudur. Anadolu selçuklu mimarisi 2 ders notudur. Medreseler, kökeni Horasan ve Türkmenistan konut tipine dayanan iç avlu ve eyvanlı eğitim amaçlı inşa edilen yapılardır 12.yy'dan itibaren Anadolu'da gelişmeye başlamıştır ortada yere alan avlunun üzeri açık yada bir kubbe ile örtülü olmasına göre açık yada kapalı medrese olmak üzere ikiye ayrılır Avlu çevresinde yer alan hücre denilen mek ...


Barok ve Rokoko Sanatı Vize

İçindekiler: Sanat Tarihi Barok ve Rokoko Sanatı ders notudur. Barok ve rokoko sanatı vize ders notudur. Barok Sanatı, rönesans ve maniyelizm sanat anlayışlarının sonrasında bu dönemlerle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Barok sanatı, Roma’da ortaya çıkıp gelişmiş, oradan Avrupa’ya, Latin Amerika’ya ve Asya’ya yayılmıştır. Barok terimi, İspanyolca ‘’Barucca’’ ve Portekizce ‘’Barocca’’ sözcüklerinden türeyen kuyumculukla ilgili bir terimdir. Bu teri ...