Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 835 ders notu bulundu...


İDÜ Yönetim ve Organizasyon Vize ve Final Ders Notları

İçindekiler: İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yönetim ve Organizasyon ders notudur. Yönetim ve organizasyon vize ve final ders notudur. Yönetim ve organizasyon (IKY207) ders notu içeriği: sanayi devrimi işletme yöntemi ile ilgili bilgi kaynakları bilimsellik tarihten günümüze yönetim bilgi birikimiyönetim yaklaşımındaki gelişmeler işletmelerin iç yapısı ve alt sistem yönetim ...


SDÜ Farmakognozi 1 Laboratuvarı Ders Notu

İçindekiler: Eczacılık Bölümü Farmakognozi I Laboratuvarı ders notudur. Farmakognozi 1 lab ders notu 1. 2. ve 3. hafta ders notudur. Johann Adam Schmidt, 1811 yılında ilk kez farmakognozi kelimesini kullanmıştır.Farmakognozi 1 lab. (ECZ303) ders notu içeriği: farmakognozi tarihi bir mikroskobun kısımları bir mikroskobi laboratuvarında kullanılan diğer malzemeler bitki analizleri ...


History Of Civilization (Architecture)

İçindekiler: Mimarlık (İngilizce) Bölümü Mimarlık Tarihi II ders notudur. Mimarlık tarihi 2 ders notudur. History of Architecture is 1 grade. It refers to general features and important points.Mimarlık tarihi 2 (ARCH242) ders notu içeriği: It consists of important points of antiquity Mesopotamia Egypt Ancient Mesopotamia Sumerians Babylonians Persia a ...


İÜ İlahiyat Hadis

İçindekiler: İlahiyat Bölümü Hadis ders notudur. Hadis ders notudur.Hadis ilmi, peygamberle ilgili rivayetlerin, senet ve metin yönü ile incelenip, sahipliğini araştıran, hadislerle ilgili değerlendirmede bulunan ve bu değerlendirmelerle ilgili usul ve kaideleri belirleyip, rivayetleri sonraki nesillere aktaran bilimdir. Hadis ders notu içeriği:hadis hadis ilmi nedir? peygamberin görevlerip ...


CBÜ Gıda Genel Mikrobiyoloji

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Genel Mikrobiyoloji ders notudur. Genel mikrobiyoloji ders notudur. Sütün pastörize edilmesinde amaç, patojenlerin öldürülmesi ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların çoğunu öldürerek raf ömrünü uzatmaktır.Genel mikrobiyoloji (GMD2106) ders notu içeriği: mikroorganizmaların endüstride kullanım alanları mikroorganizmaların yararlı ve zararlı yönleri araştırma ...