Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 840 ders notu bulundu...


BŞEÜ Türk Kültür Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Türk Kültür Tarihi ders notudur. Türk kültür tarihi ders notudur. Türkler İslam dünyası ve medeniyeti üzerinde büyük roller oynamıştır. İki farklı devride büyük alimler yetişmiş ve eserler bırakmışlardır. Türk kültür tarihi ders notu içeriği:Büyük Türk Göçleri ve Anadolu'nun Türkleşmesi Büyük Oğuz Göçleri Selçuklu Sultanları ve Göç Tatar Uyanışı Ceditc ...


Selçuklular Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi ders notudur. Selçuklu kültür ve medeniyeti tarihi ders notudur. Sultan Beryakuk, haçlılar tarafından hedef alınmıştır. Suriye ve Filistin'de haçlı seferleri başlamıştır.Selçuklu kültür ve medeniyeti tarihi (TAR209) ders notu içeriği:Sultan Berkyaruk Dönemi Muhammed Tapar Dönemi Sultan Sancar Dönemi Savaşları ve önemli olayla ...


Tarih Bölümü İçin Ayrıntılı İnkılap Dersi

İçindekiler: Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Şark meselesi, doğu meselesi olarak da bilinir. Osmanlı'nın zayıflayıp çökmesi ile dış güçler Osmanlı yönetimindeki Hristiyanları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışmışlardır. Bu olayda da Ermeni kökenleri olan kişiler kullanılmıştır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (TAR101) ders notu içeriği:< ...


Osmanlı Deniz İmparatorluğu

İçindekiler: Tarih Bölümü Osmanlı Deniz İmparatorluğu ders notudur. Osmanlı deniz imparatorluğu ders notudur. Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı denizciliğinde dönüm noktasıdır. Bu savaşta Haçlı İttifakı yenilmiştir. Akdeniz'de Osmanlı karşısında duracak bir güç kalmamıştır.Osmanlı deniz imparatorluğu ders notu içeriği:Osmanlı Deniz İmparatorluğu 17 yüzyıl Kanuni Dönemi Barbaros Hayrettin Paşa ...


Anadolu Beylikleri Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Anadolu Beylikleri Tarihi ders notudur. Anadolu beylikleri tarihi 1. dönem ders notudur. Eyyübiler, ünlü kumadan ve siyaset adamı Selahaddin Eyyübi tarafından Suriye, Filistin, Mısır ve Yemen'de kurulan devlettir.Anadolu beylikleri tarihi ders notu içeriği: DanişmendlilerDanişmend Gümüştekin Ahmed Gazi D. Gazinin Antakya Prinkepsi Bohemund'u esir etmesi 1101 Yılı ...