Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 769 ders notu bulundu...


Kurtuluş Savaşı

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Tekalif-i milliye emirlerinin yayımlanmasındaki temel amaç ihtiyaçlarını karşılayarak orduyu güçlendirme isteğidir. Bu emirler seferberlik durumunu gösterir. Bu emirlerin rahat uygulanması için istiklal mahkemeleri kurulmuştur.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders notu içeriği:< ...


1.Dünya Savaşı ve Mondros Anlaşması

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devlet!i fikren sona ermiştir. Anadolu'nun işgaline karşı halk örgütlenmeye başlamıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders notu içeriği:1. Dünya savaşı kanallar ve komutanlar Osmanlı Devleti'nin savaştığı ce ...


Atatürk ve 20.Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Doğu Anadolu Müdafa-ı Hukuk Cemiyeti tarafından doğu anadoluda bir ermeni devlet kurulmasını engellemek için Erzurum Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal'in katılımıyla bölgesel olan kongre sonucunda tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders n ...


Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri 3. Sınıf

İçindekiler: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri ders notudur. Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri ilk üç konuyu içeren ders notudur. Pasifik Adaları Formunun kalkınma ortağı olan Türkiye Temmuz 2014'de düzenlenen 45. Pasifik Adaları Forumu Liderler toplantısı sırasında Diyalog Ortağı olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri (UTL3023) ders notu içeriği: Türki ...


İşletme İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Amasya genelgesinin önemi, ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi,yöntemi ve amacı belirlenmiştir. Milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir. Erzurum ve Sivas kongresinin toplanmasına karar verilmiştir.</ ...