Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 768 ders notu bulundu...


Bizans Süsleme ve El Sanatları

İçindekiler: Sanat Tarihi Bizans Süsleme ve El Sanatları ders notlarıdır. Bizans süsleme ve el sanatları plan şemalarını da içeren ders notudur. İmmanuel İsa: İmmanuel İsa’da “İmanuel” kelimesi “Tanrı bizimle” anlamına gelir Sevcenko aynı zamanda “Kainatın Nizamı” “Vücut Bulmamış Dünya” ve “Ölümsüz Vücut” anlamına geldiğini öne sürer Bu tipte isa çocuk yüzüyle bir yetişkin gibi resmedilir cepheden genç geniş alınlı sağ eliyle takdis sol eliylede ru ...


Anadolu Selçuklu Mimarisi II

İçindekiler: Sanat Tarihi Anadolu Selçuklu Mimarisi II ders notudur. Anadolu selçuklu mimarisi 2 ders notudur. Medreseler, kökeni Horasan ve Türkmenistan konut tipine dayanan iç avlu ve eyvanlı eğitim amaçlı inşa edilen yapılardır 12.yy'dan itibaren Anadolu'da gelişmeye başlamıştır ortada yere alan avlunun üzeri açık yada bir kubbe ile örtülü olmasına göre açık yada kapalı medrese olmak üzere ikiye ayrılır Avlu çevresinde yer alan hücre denilen mek ...


Barok ve Rokoko Sanatı Vize

İçindekiler: Sanat Tarihi Barok ve Rokoko Sanatı ders notudur. Barok ve rokoko sanatı vize ders notudur. Barok Sanatı, rönesans ve maniyelizm sanat anlayışlarının sonrasında bu dönemlerle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Barok sanatı, Roma’da ortaya çıkıp gelişmiş, oradan Avrupa’ya, Latin Amerika’ya ve Asya’ya yayılmıştır. Barok terimi, İspanyolca ‘’Barucca’’ ve Portekizce ‘’Barocca’’ sözcüklerinden türeyen kuyumculukla ilgili bir terimdir. Bu teri ...


Kamu Yönetimi-Siyasal Düşünceler Tarihi

İçindekiler: Kamu Yönetimi Politik Düşünceler Tarihi ders notudur.Politik düşünceler tarihi ders notudur. Aristoteles'in ideal devleti karma bir rejimdir. Bu karma rejimde hem monarşiden hem aristokrasiden hem de demokrasiden unsurlar vardır. Üçünün birleşimini olarak düşünebiliriz. Aristo'nun ideal devletinde yasalar önemlidir. Yasalar, ideal devletin ayırıcı vasıflarından biridir. Yani doğru devlet yasalara bağlıdır. Aristo'nun yasaları önemli gör ...


Microscope Measurement/ Mikroskop

İçindekiler: Moleküler Biyoloji ve Genetik Cell Biology Laboratory ders notudur.Cell biology lab. ingilizce deney raporunu içeren ders notudur.Cell, bacteria, fungi etc. are small and the first problem in cell biology is that ‘How can we see them?’ With the invention of microscopy at seventeenth century all this small particles can be seen. Microscope was developed by some scientist years by years. and all that was known about cells have improved. ...