Ders Notları Aramatürk dili Ders notları arama sonuçları : Toplam 447 ders notu bulundu...


BŞEÜ Türk Kültür Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Türk Kültür Tarihi ders notudur. Türk kültür tarihi ders notudur. Türkler İslam dünyası ve medeniyeti üzerinde büyük roller oynamıştır. İki farklı devride büyük alimler yetişmiş ve eserler bırakmışlardır. Türk kültür tarihi ders notu içeriği:Büyük Türk Göçleri ve Anadolu'nun Türkleşmesi Büyük Oğuz Göçleri Selçuklu Sultanları ve Göç Tatar Uyanışı Ceditc ...


KBÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Lozan antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AIT181) ders notu içeriği: lozan barış antlaşması antlaşma şartları ve sınırları siyasi alanda yapılan inkılaplar çok partili hayata geçiş denemel ...


UÜ Genel Dil Bilim

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genel Dil Bilim Dersleri I ders notudur. Genel dil bilim dersleri 1 ders notudur. İzole dil, bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil aile içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir.Genel dil bilim dersleri 1 (TDE3047) ders notu içeriği: ...


Altay Dilleri Teorisi

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Tartışmaları II ders notudur. Dil tartışmaları 2 ders notudur.Ural ve Altay Dil Ailesinin içinde olduğunu düşündüğümüz Türkçenin aslında sadece Altay dillerinden biri olduğunu; çünkü Ural ve Altay Dil Birliğinin bulunmayıp bunların iki farklı dil ailesi olduğunu savunan görüştür.Dil tartışmaları 2 (TDE3052) ders notu içeriği: Altay dilleri teorisi Şaz-Lir türkçe ...


Türk Dilinin Tasnifleri

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Tartışmaları I ders notudur. Dil tartışmaları 1 ders notudur. Türk dilinin ilk ciddi tasnifini Radloff yapmıştır. Dil tartışmaları 1 (TDE3051) ders notu içeriği:Türk dili tasnifi yapanlar Radloff Korş Ramsted Benzing Poppe Doerfer Samoyloviç Ligeti R. R. Arat Talat Tekin Tü ...