Ders Notları Aramatürk dili Ders notları arama sonuçları : Toplam 447 ders notu bulundu...


Türkiye Dışında Gelişen Edebiyat

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri II ders notudur. Çağdaş türk lehçeleri 2 ders notudur. Cezgiz Dağcı, 1920-2011 yılları arasında yaşamıştır. Romanları otobiyografik özellik taşır. II. Dünya Savaşı'nın öncesini ve sonrasını içine alan yaşamı romanlara taşımıştır.Çağdaş türk lehçeleri 2 (TDE310) ders notu içeriği:Türkiye Dışında Gelişen EdebiyatKırım Türkleri Edebiyatı: Cengiz ...


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Devam Ettiren Şiir

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı III ders notudur.Yeni türk edebiyatı 3 ders notudur. Memleketçi edebiyatın temel kaynağı tüm türk kültürünün sahip olduğu maddi ve manevi her şeydir.Yeni türk edebiyatı 3 (TDE303) ders notu içeriği: milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şiirmemleketçi edebiyat ulusal söylem memleketçi edebiyat temsilcileri ve es ...


Cumhuriyet Dönemi Genel Öğretici Metinler

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri ders notudur. Cumhuriyet dönemi türk nesri ders notudur. Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı, bizim milli mücadele yıllarımızı oluşturan kurtuluş savaşının geride kalıp cumhuriyetin ilan edilmesiyle başlayan dönemden günümüze kadar oluşan edebiyatımızdır.Cumhuriyet dönemi türk nesri (EDB407U) ders notu içeriği:cumhuriyet dönemi türk edebiyatı oluşu ...


Eski Türk Diline Giriş

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genel Dilbilim I ders notudur. Genel dilbilim 1 ders notudur. Jargon, başkaları tarafından anlaşılmamak için meslek erbapları kimselerin kendi aralarında daha rahat anlaşmaları için hazırlanan dildir.Genel dilbilim 1 (TDE305U) ders notu içeriği: dil nedir?dillerin doğuşu yansıma teorisi ahu kuramı iş kuramı psikolojik kuram < ...


Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

İçindekiler: Matematik Bölümü Türk Dili I ders notudur. Türk dili 1 ders notudur. Atasözleri, kalıplaşmış yapılardır, değiştirilemezdirler. Mecaz ya da gerçek anlamlı olabilirler. İlk defa Orhun Yazıtları'nda karşımıza çıkmışlardır.Türk dili 1 ders notu içeriği:anlamlarına göre sözcükler tek anlamlılık çok anlamlılık gerçek anlam yan anlammecaz anlam t ...