Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 960 ders notu bulundu...


Vekalet Sözleşmesi

İçindekiler: Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notudur. Borçlar hukuku özel hükümler vekalet sözleşmesi konusu ders notudur. Borçlar hukuku özel hükümler (HUK305) ders notu içeriği:vekalet sözleşmesinin tarafları iş sözleşmesinin unsurları vekilin borçları hekimlik sözleşmesi rıza kavramı avukatlık sözleşmesi azil ve istifa Borçlar Özel Hükümler dersinde işle ...


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

İçindekiler: Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notudur. Borçlar hukuku özel hükümler arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi konusu ders notudur. Borçlar hukuku özel hükümler (HUK305) ders notu içeriği:taraflar örnek sözleşme yüklenicinin üçüncü kişiye devri arsa sahibinin 3. kişiye devri Borçlar Özel Hükümler dersinde işlenilen, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi konusunun, Kemal Oğu ...


UÜ Hukuka Giriş Bölüm 3

İçindekiler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş hukukun kaynakları konusu ders notudur. Hukuka giriş (OSPZ022) ders notu içeriği:hukukun kaynakları yazılı kayaklarnorm hiyerarşisiAnayasateklif görüşmeKanunkanunun yapılış özelikleriyayınuluslararası adlaşmalaronaylanması için kanunla uygun bulunması cumhurbaşkanlığı kar ...


İslami İlimler İslam Aile Hukuku

İçindekiler: İslami İlimler Bölümü İslam Aile Hukuku ders notudur. İslam aile hukuku ders notudur. İslam aile hukuku ders notu içeriği: nikah icap-kabul sürekli evlilik engelleri geçici evlilik engellerinikah akdinin şartları nikah akdinin sıhhat şartları nikah akdinin nefaz şartları nikah çeşitleri nikah akdinin sonuçları batıl nikah çeşitleri resm ...


AÜ Uluslararası İlişkiler Hukuka Giriş

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş vize ders notudur. Hukuka giriş (KAM1201) ders notu içeriği: hukuk nedir? hukuk kuralları ile sosyal düzen kuralları arasındaki fark anayasa hukuku anayasanın süreci anayasanın amacı normlar hiyerarşisi hukukta kişiler hukuk sistemleripozitif hukuk pozitif hukuk kuralları ...