Ders Notları AramaMarmara Üniversitesi Ders notları arama sonuçları : Toplam 330 ders notu bulundu...


İstatistik Vize Çalışma Notu

İçindekiler: İşletme İstatistik ders notudur.İşletme bölümü istatistik vize çalışma notudur.İstatistiksel yığın yahut anakütle yahut evren kavramı istatistik biliminde belirli bir konudaki tüm değişkenlerin ölçülebilecek değerlerini ifade eder.İstatistik (İST241) ders notu içeriği: istatistik nedir anakütle parametre ölçekler veri kaynakları veri toplama ...


Hukukun Temel İlkeleri

İçindekiler: İşletme Hukukun Temel İlkeleri ders notudur.İşletme birinci sınıf birinci dönem Şamil Yıldırım hukukun temel ilkeleri ders notudur.Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı olarak devlet gücü, vatandaşları keyfi uygulamalardan korumak amacıyla yasalar yardımıyla tanımlanır. ...


Türk Vergi Hukuku Final Çalışma Notu

İçindekiler: İşletme Türk Vergi Hukuku ders notudur.İşletme bölümü türk vergi hukuku final çalışma notudur.Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesidir.Türk vergi hukuku (HUK333) ders notu içeriği: vergilendirme süreci vergiyi doğuran olay tarh tebliğ tahakkuk tahsil ö ...


Üretim Yönetimi II Final Ders Notu

İçindekiler: İşletme Üretim Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf üretim yönetimi 2 final ders notudur.VAM transport problemlerine en düşük maliyetli başlangıç çözüm bulunmasında çok kullanılan bir yöntemdir. Dengelenmiş transport problemleri için VAM yöntemi, bütün satir ve sütunlar da en düşük iki birim maliyet arasındaki farkları almakla başlar.Üretim yönetimi 2 (URT324) ders notu içeriği: atama probleml ...


Üretim Yönetimi II Vize Ders Notu

İçindekiler: İşletme Üretim Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf üretim yönetimi 2 vize ders notudur.Simpleks algoritması, doğrusal programlama problemlerinde optimum çözümü pratik olarak bulmak amacıyla George Dantzig tarafından 1947 yılında geliştirilen bir algoritmadır.Üretim yönetimi 2 (URT324) ders notu içeriği:doğrusal programlama model kurma simpleks algoritması örnek s ...