Ders Notları AramaMarmara Üniversitesi Ders notları arama sonuçları : Toplam 330 ders notu bulundu...


Yönetim Bilimi ve Teknikleri Vize

İçindekiler: İşletme Yönetim Bilimi ve Teknikleri ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim bilimi ve teknikleri vize ders notudur.Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güçtür. Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. Yönetim bilimi ve teknikleri (YON232) ders notu içer ...


Finansman Yönetimi 2 Final

İçindekiler: İşletme Finansman Yönetimi II ders notudur.İşletme 3. sınıf finansman yönetimi 2 final ders notudur.İskonto, başkasına ait bir ticari senedi kırarak vadesinden önce devralan kişinin yazılı meblağdan yaptığı kesintidir. İskonto, bir bakıma, erken ödeme primidir. İskonto oranı, piyasa faizine bağlıdır. Ticaret hayatında, borcunu ödemek üzere alıcıya zaman bırakılması usuldendir. Finansman yönetimi (FIN312) ders n ...


Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri Final

İçindekiler: İşletme Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçler ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri final ders notudur.Pest analizi, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz, kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.Yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri ( ...


Karar Destek Sistemleri Vize

İçindekiler: İşletme Karar Destek Sistemleri ders notudur.İşletme 3. sınıf karar destek sistemleri vize ders notudur.Bir karar destek sistemi, iş veya kurumsal karar verme faaliyetlerini destekleyen, genellikle sıralama, sıralama veya alternatifler arasından seçim yapmaya dayanan bir bilgisayara dayalı bilgi sistemidir. Karar destek sistemleri (NKY342) ders notu içeriği: karar verme süreci ve modeller < ...


Karar Destek Sistemleri Final

İçindekiler: İşletme Karar Destek Sistemleri ders notudur.İşletme 3. sınıf karar destek sistemleri final ders notudur.Oyun kuramı, istatistik biliminin, sosyal bilimlerde (en fazla ekonomide olmak üzere), biyoloji, mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri (temel olarak yapay zekâ çalışmaları üzerinde) ve felsefede kullanılan bir dalıdır.Karar destek sistemleri (NKY342) ders notu içeriği:oyun teorisi ...