Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 846 ders notu bulundu...


Selçuklular Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi ders notudur. Selçuklu kültür ve medeniyeti tarihi ders notudur. Sultan Beryakuk, haçlılar tarafından hedef alınmıştır. Suriye ve Filistin'de haçlı seferleri başlamıştır.Selçuklu kültür ve medeniyeti tarihi (TAR209) ders notu içeriği:Sultan Berkyaruk Dönemi Muhammed Tapar Dönemi Sultan Sancar Dönemi Savaşları ve önemli olayla ...


Tarih Bölümü İçin Ayrıntılı İnkılap Dersi

İçindekiler: Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Şark meselesi, doğu meselesi olarak da bilinir. Osmanlı'nın zayıflayıp çökmesi ile dış güçler Osmanlı yönetimindeki Hristiyanları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışmışlardır. Bu olayda da Ermeni kökenleri olan kişiler kullanılmıştır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (TAR101) ders notu içeriği:< ...


Osmanlı Deniz İmparatorluğu

İçindekiler: Tarih Bölümü Osmanlı Deniz İmparatorluğu ders notudur. Osmanlı deniz imparatorluğu ders notudur. Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı denizciliğinde dönüm noktasıdır. Bu savaşta Haçlı İttifakı yenilmiştir. Akdeniz'de Osmanlı karşısında duracak bir güç kalmamıştır.Osmanlı deniz imparatorluğu ders notu içeriği:Osmanlı Deniz İmparatorluğu 17 yüzyıl Kanuni Dönemi Barbaros Hayrettin Paşa ...


Anadolu Beylikleri Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Anadolu Beylikleri Tarihi ders notudur. Anadolu beylikleri tarihi 1. dönem ders notudur. Eyyübiler, ünlü kumadan ve siyaset adamı Selahaddin Eyyübi tarafından Suriye, Filistin, Mısır ve Yemen'de kurulan devlettir.Anadolu beylikleri tarihi ders notu içeriği: DanişmendlilerDanişmend Gümüştekin Ahmed Gazi D. Gazinin Antakya Prinkepsi Bohemund'u esir etmesi 1101 Yılı ...


Türk Tarihi ve Roma Hukuku 1. Hafta ve 2.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Tarihi I (Genel+Roma Hukuku) ders notudur.Türk hukuk tarihi ve roma hukuku 1. ve 2. hafta ders notudur.Hukuk tarihinin birinci vazifesi, incelenen devirde hangi hukukun yürürlükte olduğunu tespit etmektir.Hukuk tarihi 1 Genel ve Roma Hukuku (HUK143) ders notu içeriği:Türk hukuk tarihin tanımı hukuk tarihinin vazife ve gayeleri İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hun ...