Ders Notları AramaRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ders notları arama sonuçları : Toplam 5 ders notu bulundu...

1

Marmara PDR Psikolojiye Giriş

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Psikolojiye Giriş ders notudur. Psikolojiye giriş ders notudur. Psikolojide deneysel yöntem, değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla araştırmacının kontrolü altında verilerin üretildiği araştırma modelidir. Durum araştırmacı tarafından oluşturulur. Psikolojiye giriş (PSK111) ders notu içeriği: psikoloji davranış ...


PDR İstatistik 2 Korelasyon Ders Notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. Normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanmadığını görmek için çarpıklık-basıklık değerlerini ve normallik testindeki sig. değerlerinin kontrol edilmesi gerekir.İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi korelasyon konusunun örnek spss analizi ...


PDR İstatistik 2 Bağımlı Örneklemler T Testi

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi bağımlı örneklemler t testi konusunun spss örnek analizi üzerinden anlatımı ve yorumlanmasını içerir. Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleri istatistik 2 ders notları,istatistik ...


PDR İstatistik 2 One Way Anova

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi tek yönlü varyans analizi (one way anova) örnek spss analizi üzerinden anlatımı ve yorumlanmasını içerir. Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleriistatistik 2 ders notları,i ...


PDR Özel Eğitim

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Özel Eğitim ders notudur. Özel Eğitim zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu konusu ders notudur. Erken ya da geç doğum zihinsel özürlü olma olasılığını arttırır. Erken doğum 37. haftadan önce ve 1,5 kg altı doğumlardır. Geç doğum normal gebelik süresinin 7 gün sonrasıdır. Özel eğitim (EGT207) ders notu içeriği: ...

1