Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 652 ders notu bulundu...


İBÜ Makroekonomi Özet Bilgiler

İçindekiler: Maliye Bölümü Makro İktisat ders notudur.Makro iktisat ders notu içeriği:Makroekonomi dersine giriş milli gelir döviz kuru konularını kapsamaktadır.. keynes, Hayek iktisatçılarından bahsedilmiştir. Arz-talep, gsyh hesaplama, makroekonomik politikaların hedefleri ve diger gelis hesaplama yöntemleri içeriklidir. ...


NKÜ Mako Ekonomi 2

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro Ekonomi ders notudur.Makro ekonomi ders notu içeriği:dış ticaret dengesi IS-LM-BP modeli esnek döviz kuru yeni Keynesyen model yeni klasik modelİktisat bölümü makro ekonomi 2 dersi, grafikler, detaylı ve anlaşılır anlatım, soru tipleri bütün konuları içerir. ...


NKÜ Makro Ekonomi 1

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro Ekonomi ders notudur.Makro ekonomi ders notu içeriği:talep ve enflasyon ödünç verilebilir fonlar teorisi miktar teorisi klasik dikotomi Keynesyen model denge gelir düzeyi örneklerİktisat bölümü makro ekonomi 1dersi, grafikler, sınavlarda çıkabilecek sorular, detaylı ve anlaşılır anlatım. ...


NKÜ Mikro ekonomi 1

İçindekiler: Mikro Ekonomi ders notudur.Mikro ekonomi 1 ders notu içeriği:ekonomide temel kavramlarbüyümedengeli büyüme dengesiz büyümetalep ve talep türleri eğim tüketici dengesindeki değişmelermalların fiyatındaki değişim ve fiyat tüketim eğrisi tüketicinin tercihlerindeki değişim ve tüketici dengesi üretici dengesi eş ürün eğrisieş maliyet doğrusu m ...


Yazılım Ekonomisi

İçindekiler: Yazılım Ekonomisi ders notudur. Yazılım ekonomisi ders notu içeriği:iktisat bilimi iktisat biliminin tanımı ve temel kavramlar talep, arz ve piyasa dengesi bireysel talep fonksiyonu arz teorisi bireysel arz fonksiyonu bireysel arz eğrisinin türetilmesi piyasa arz eğrisi fazla, noksan ve piyasa dengesi arz ve talebin birlikte değişmesi esneklikY ...