Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 647 ders notu bulundu...


Maliye Bölümü Makro İktisat

İçindekiler: Maliye Bölümü Makro İktisat ders notudur. Makro iktisat ders notudur. Makro iktisat ders notu içeriği:makro iktisat makro iktisadın kapsamı makro iktisat ne ile ilgilenir? milli gelirin belirlenmesi tüketim fonksiyonu tasarruf fonksiyonu yatırım türleri hızlandıran ilkesi kamu harcamaları fonksiyonu kamu harcamalarının finansman şekilleri < ...


DEÜ Mikro İktisat Vize Ders Notları

İçindekiler: Ekonometri Bölümü Mikro İktisat ders notudur. Mikro iktisat vize ders notudur. Mikro iktisat ders notu içeriği:Üretim FaktörleriTalep FonksiyonuTalep KanunuArz FonksiyonuArz KanunuTalebin Fiyat EsnekliğiTalebin Yay EsnekliğiGelir EsnekliğiEngel EğrileriArz EsnekliğiArz EğrileriTüketici DengesiKardinalist-Ordinali ...


KAYÜ Makro iktisat

İçindekiler: Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Makro İktisat ders notudur. Makro iktisat vize ders notudur. TüFE tüketiciler tarafından alıp satılan malları içerir. Ortalama bir tüketicinin satın alıp tükettiği mal sepetini oluşturur. Her malın ağırlığı aynı değildir.o mal ve hizmete yapılan ölçümler sonucu oluşturur. Makro iktisat (MFY201) ders notu içeriği: makro iktisadın temelleri makro iktisadın temel konuları ...


Mersin Üni İktisat Introduction to Economics I

İçindekiler: İktisat Bölümü Introduction to Economics I ders notudur. Introduction to economics 1 ders notudur. Introduction to economics 1 ders notu içeriği:Definicion of economics factors of production allocative efficiency gdp the basics of economic growth finance saving and investment financial markets and financial institutions money the price ...


Türk Vergi Sistemi Ünite 1 ve 4

İçindekiler: İktisat Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur.Türk vergi sistemi 1-4. ünite ders notudur.Türk vergi sistemi (MLY305) ders notu içeriği:Türk vergi sisteminin tarihçesi vergi gelirlerinin kompozisyonu gelirin özellikleri ve kapsamı gelir vergisinde tam mükellef ile dar mükellef ayrımı çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları gelir vergisinde dar mükellefler ticari kazanç ...