Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 654 ders notu bulundu...


İktisada Giriş 1. Ünite 2023

İçindekiler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dersi İktisada Giriş 1 Dersiİktisada Giriş 1 (İKT103U) 1.Ünite Ders Notları İktisada Giriş 1 (İKT103U) 1.Ünite Ders Notları İçeriği:iktisadın tanımıtemel iktisadi sorunmal ve hizmetekonomik aktörleriktisadi düşünme tarzırasyonel davranışkarar almamarjinal analiziktisadi düşünme tarzında yapılan hatalariktisadı ...


İktisat Para Teorisi ders notu

İçindekiler: İktisat Bölüm Para Teorisi ve Politikası ders notudur.Para teorisi ve politikası (İKT305) ders notu içeriği:klasik miktar teorisi Keynesyen ve neokeynesyen yaklaşım modern miktar teorisi Türkiye de mali kesim merkez bankasının bağımsızlığı para politikasının araçları para arzı tanımları arz edilen para miktarı tanımları para arzını belirleyici faktörler zorunlu karş ...


İBÜ Makroekonomi Özet Bilgiler

İçindekiler: Maliye Bölümü Makro İktisat ders notudur.Makro iktisat ders notu içeriği:Makroekonomi dersine giriş milli gelir döviz kuru konularını kapsamaktadır.. keynes, Hayek iktisatçılarından bahsedilmiştir. Arz-talep, gsyh hesaplama, makroekonomik politikaların hedefleri ve diger gelis hesaplama yöntemleri içeriklidir. ...


NKÜ Mako Ekonomi 2

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro Ekonomi ders notudur.Makro ekonomi ders notu içeriği:dış ticaret dengesi IS-LM-BP modeli esnek döviz kuru yeni Keynesyen model yeni klasik modelİktisat bölümü makro ekonomi 2 dersi, grafikler, detaylı ve anlaşılır anlatım, soru tipleri bütün konuları içerir. ...


NKÜ Makro Ekonomi 1

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro Ekonomi ders notudur.Makro ekonomi ders notu içeriği:talep ve enflasyon ödünç verilebilir fonlar teorisi miktar teorisi klasik dikotomi Keynesyen model denge gelir düzeyi örneklerİktisat bölümü makro ekonomi 1dersi, grafikler, sınavlarda çıkabilecek sorular, detaylı ve anlaşılır anlatım. ...