Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 659 ders notu bulundu...


İktisat Tarihi

İçindekiler: İktisat Bölümü İktisat Tarihi ders notudur. İktisat tarihi ders notu içeriği:iktisat tarihi,iktisat tarihinin konusu ve görevi,tarım devrimi,tarım devrimi teorileri,tarım devrimini açıklayan teoriler,tarımın yayılması ve gelişmesi,ilk çağ ekonomileri,roma ekonomisi,ortaçağ ekonomisi,şehirlerin büyümesi,şehirlerin özellikleri,tarım teknolojisiyle il ...


İktisat Politikası Çalışma Kitabı Detaylı

İçindekiler: İktisat Bölümü İktisat Politikası ders notudur.İktisat Politikası (IKTI403) ders notu içeriği:iktisat politikası nedir?iktisat politikası araçları,para politikası,APİ işlemleri ve uygulama yöntemleri,zorunlu karşılık politikası,kredi politikası,maliye politikası,maliye politikasının araçları,maliye politikası amaçları,maliye politikası uygulama yöntemleri,m ...


Uluslararası İktisat

İçindekiler: İktisat Bölümü Uluslararası İktisat I ders notudur.Uluslararası iktisat 1 ders notudur.uluslararası iktisat,küreselleşme,uluslararası ticaret teorileri,emek değer teorisi,mutlak üstünlükler teorisi,önemsiz olmanın önemi,kapalı ekonomide denge,talebin ulusal ticarete etkisi,faktör donanım teorisi,Richardo modelinin test edilmesi,ürün dolaşımı teoremi, ...


İktisat Kalkınma İktisadı

İçindekiler: İktisat Bölümü Kalkınma İktisadı ders notudur.Kalkınma iktisadı ders notudur.az gelişmişliğin tanımlanması ve ölçülmesi,az gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri,kalkınma teorileri,yoksulluğun kısır döngüsü,tarihsel büyüme aşamaları,kalkınma stratejileri,sanayileşme stratejileri,teknoloji ve kalkınma,teknolojik transfer yönetimi,beşeri sermaye,kalkınmanın fin ...


İktisat Bölümü Kriz Ekonomisi

İçindekiler: kriz Ekonomisi ders notudur.İktisat Bölümü kriz ekonomisi ders notudur.Kriz ekonomisi ders notu içeriği:Krizlerin genel özellikleri,ekonomik krizlerin sınıflandırılması,finansal krizler,bankacılık krizleri,sistematik finansal krizler,para krizleri,1. nesil kriz modelleri,2. nesil kriz modelleri,2000 kasım krizi,1997 güney doğu asya krizi, ...