Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 390 ders notu bulundu...


Fizikokimya 2 lab. Deneyleri 2

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizikokimya Laboratuvarı ders notudur.Fizikokimya laboratuvarı (KİM0306) ders notu içeriği:Deney 6: kırılma indisi ölçümüDeney 7: iletkenliğin derişim ve sıcaklıkla değişimi ve Asetik asidin Ka sabitinin belirlenmesiDeney 8: potansiyometrik asit-baz titrasyonu ve zayıf bir asidin Ka sabitinin tayiniDeney 9: viskozite ölçümü ile bir molekülün büyüklüğünün bulunmasıDeney 10: yüzey gerilimi ölçülmesi ...


Fizikokimya 2 lab. Deneyleri

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizikokimya Laboratuvarı ders notudur. Fizikokimya laboratuvarı (KİM0306) ders notu içeriği: Üç kompotentli sistemde çözünürlüğün incelenmesi Freundlich adsorpsiyon eğrisinin elde edilmesi Titrasyon metodu ile hız sabitinin tayiniÇözünürlükten çözünme ısısının bulunmasıViskozitenin sıcaklıkla değişimi ve viskozite aktivasyon enerjisinin belirlenmesi ...


BTÜ Biyokimya 2 Devamı

İçindekiler: Kimya Bölümü Biyokimya II ders notudur.Biyokimya 2 (KİM0304) ders notu içeriği:oksidatif fosforillenmefotofosforillenme mitokondri iç zar yapısı Ubikinon Hem kompleksi Demir-Kükürt proteinleri elektron taşıyıcılar zardaki kompleksler NADH Dehidrogenez süksinat dehidrogenez Ubikinon-sitokrom C oksidoredüktaz stokrom oksida proto ...


BTÜ Biyokimya 2 ders notu

İçindekiler: Kimya Bölümü Biyokimya II ders notudur.Biyokimya 2 (KİM0304) ders notu içeriği:metabolizma azot çevrimi elektron aktarımı glikoliz mekanizması yolaklar oksidatif evre,oksidatif olmayan evre hücresel solunum sitrik asit çevrimi yağ asidi yıkımıbeta oksidasyonu karnitin mekiğitekli doymamışçoklu doymamış tek sayılı ...


Fizikokimya Termodinamik Konusu

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizikokimya I ders notudur.Fizikokimya 1 (KIMB301) ders notu içeriği:Termodinamik Termodinamik 0. yasa Termodinamik 1. yasa Termodinamik 2. yasa Termokimya Hess yasası Isı makinesi Entropi konu anlatımı ve soru çözümleri ...