Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Betimsel istatistik final Selim Tüzüntürk ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Betimsel İstatistik ders notudur.Betimsel istatistik final ders notudur.Betimsel istatistik (EKO1204) ders notu içeriği:endeks nedir?endeks türleri, dağılım şekli nedir?dağılım grafikleri, dağılım ölçüleri, yaklaşımlar, olasılık dağılımları ve daha fazlası vardır.Ders içi anlattıkları slayt ve kitap birleştirilerek not çıkarılmıştır. ...


Betimsel istatistik vize Selim Tüzüntürk ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Betimsel İstatistik ders notudur.Betimsel istatistik vize ders notudur.Betimsel istatistik (EKO1204) ders notu içeriği:İstatistik nedir ve ne için kullanılır? veri kaynakları, değişkenler, istatistik ve parametre için kullanılan semboller, örneklem nedir? rassal ve rassal olmayan örnekleme, aykırı değerler, korelasyon analizi araçları, istatistikte ölçüm düzeyleri, duyarlı ve duyarlı olmayan ortalamalar, kartiller,standart sapma ve daha fazlası vardır.Vize notları. Ders içi anlattıkları, hazırladığı slaytları ve kendi kitabından birleştirilerek not çıkarılıp yazılmıştır. ...


İktisat Tarihi ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü İktisat Tarihi ders notudur. İktisat tarihi ders notu içeriği:iktisat tarihi,iktisat tarihinin konusu ve görevi,tarım devrimi,tarım devrimi teorileri,tarım devrimini açıklayan teoriler,tarımın yayılması ve gelişmesi,ilk çağ ekonomileri,roma ekonomisi,ortaçağ ekonomisi,şehirlerin büyümesi,şehirlerin özellikleri,tarım teknolojisiyle ilgili değişmeler,para alanında gelişmeler,ortaçağ avrupa ekonomisi,orta çağda ticaret,orta çağda sanayi,modern zamanlar öncesinde asya, afrika ve amerikada toplum ve ekonomi,coğrafi genişleme ve ekonomik sonuçları,Tevfik Güran'ın iktisat tarihi kitabından alınmıştır notlar kendi emeğimle yapılmıştır. Anlamadığınız yer olursa maille sorabilirsiniz her daim cevaplarım. Başarılar herkese. ...


Endüstriyel Pazarlama Ders Notları ders notu

İçindekiler: İşletme Bölümü Endüstriyel Pazarlama ders notudur.Endüstriyel pazarlama (PAZ407) ders notu içeriği:endüstriyel pazarlama kavramı,pazar türleri,endüstriyel pazarın ve alıcıların özellikleri,endüstriyel pazarlamada ilişki yönetimi,satın alma kararı,satın alma merkezi,endüstriyel satın alma,temel markalanma kararları,marka konumlandırma,marka denkliği,marka temelli ve değer temelli fiyatlandırma karşılaştırma,endüstriyel fiyatlandırma süreci,Marmara Üniversitesi işletme fakültesi endüstriyel pazarlama dersi ders notları ben dersi Fatma müge arslan hocadan aldım biz öncesi ve vize sonrası mevcut el yazısı notlar detaylı olarak tuttum notlarımı ...


Fakülteler İçin Türk dili ve edebiyatı ders notu

İçindekiler: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Türk Dili I ders notudur.Türk Dili 1(TD101) ders notu içeriği:Dil türleri,Türkçenin tarihi dönemleri,anlatım biçimleri,anlatım öğeleri,düşünceyi geliştirme yolları,tiyatro,roman,hikaye,sanatsal değeri olan yazılı anlatı türleri,şiir,dileçe,dilekçe örneği,tutanak,Edebiyat final ders notları anlatım biçimi anlatım türleri öykü öykünün özellikleri roman masal fıkra makale dilekçe örneği resmi yazılar mektuplar yazışmalar ...


ÇEKO - Çalışma Ekonomisi 1 ders notu

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi I ders notudur. Çalışma ekonomisi 1 (CEE301) ders notu içeriği:çalışma ekonomisinde piyasa türleri,çalışma etiği kavramı ve gelişimi,çalışma kavramının unsurları,işgücü piyasasının unsurları,nüfus ve işgücü piyasası,işgücü piyasası kavramları,çalışma çağındaki nüfus,işgücüne katılım oranı,istihdam türleri,eksik istihdam,yetersiz istihdam,işsiz kavramı,emek talep esnekliği,tüketilmiş talep yasası,piyasa arz sunum eğrisinin elde edilmesi,işgücü piyasası türleri,doğal işgücü piyasası,güdümlüm işgücü piyasası,korumacı işgücü piyasası,kurumsal işgücü piyasası,esnek işgücü piyasası,işgücü arzını etkileyen ücret dışı unsurlar,işgücü piyasasının küreselleşme süreci,PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri bölümü. Ek'te bölüm dersi Çeko1 ders notları mevcuttur. Notların hepsi derste bire bir tutulmuştur. Umarım yararlı olur :) ...


BUS231 Perspectives on Management Tüm dönem notlar ders notu

İçindekiler: Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ders notlerıBUS231 Perspectives on Management ders notu.What is an organization? -Definitions, metaphors -Organizational dilemma/paradox Industrial Revolution -Emergence of large-scale organizations and the factory system Early Universalist Approaches Social Theory & Organizations II -Weber on bureaucracy -The critique of bureaucracy The Social Person EraEmerging Organizational Forms -The Fordist model Social Theory & Organizations I -Marx on conflict and control The search for alternative models Asian Management Thought: the Toyota Way Organization & Environment -Contingency theory and systems theory -Organisations as organisms Organization & Environment -Contingency theory and systems theory continued. ...


Dalış Sağlığı ders notu

İçindekiler: Su Altı Teknolojisi Dalış Sağlığı ders notudur.Dalış sağlığı (STP113) ders notu içeriği:dalış hastalıkları,dalış tipleri,dalışın vücuda etkileri,basıncın etkisi,kulak barotravması,akciğer barotravması,gastrointestinal barotravması,dekompresyon hastalığı,solunum sistemi hastalıkları,rhemakrodes,rehabilitasyon tedavileri,nitrojen narkozu,oksijen zehirlenmesi,hipotermi,boğulma,Dalış Hastalıklarıyla ilgili tüm notları içerir. Dekomprasyon, Hipoksi, Anoksi, boğulmalar, Derinlik narkozu gibi bir çok konuyu ders notları olarak el yazısıyla buradan ulaşabilirsiniz. 20 sayfadan oluşur. ...


İktisat Politikası Çalışma Kitabı Detaylı ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü İktisat Politikası ders notudur.İktisat Politikası (IKTI403) ders notu içeriği:iktisat politikası nedir?iktisat politikası araçları,para politikası,APİ işlemleri ve uygulama yöntemleri,zorunlu karşılık politikası,kredi politikası,maliye politikası,maliye politikasının araçları,maliye politikası amaçları,maliye politikası uygulama yöntemleri,maliye politikasının sınırları,istikrar programları,Ortodoks ve heterodoks politikalar,İMF tipi yapısal uyum ve istikrar programları,Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikaları,iktisat politikası çeşitleri,iktisat politikası seçimi ve uygulama aşamaları,iktisat politikasında gecikmeler,Keynesyen iktisat politikası,monetarist iktisat politikası,yeni Keynesyen iktisat politikası,gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iktisat politikaları,postkeynesyen iktisat politikası,arz yanlı iktisat Basit, anlaşılır, sıralı, eksiksiz ve pratik ders notumu paylaşıyorum. Hem derslere hem de Kpss ye yardımcı oluyorum. ...


Uluslararası İktisat ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Uluslararası İktisat I ders notudur.Uluslararası iktisat 1 ders notudur.uluslararası iktisat,küreselleşme,uluslararası ticaret teorileri,emek değer teorisi,mutlak üstünlükler teorisi,önemsiz olmanın önemi,kapalı ekonomide denge,talebin ulusal ticarete etkisi,faktör donanım teorisi,Richardo modelinin test edilmesi,ürün dolaşımı teoremi,tercihlerde benzerlik teorisi,monopolcü rekabet teorisi,dış ticaretin amaçları,dış ticaret politikasının araçları,tarifelerin rant etkisi,gümrük vergisinin makro ekonomik etkisi,etken dış koruma,kıtlık rantı önleme,kotaların gümrük tarifesinden üstün yönü,iktisadi birleşme teorileri,Basit, anlaşılır, sıralı, eksiksiz ve pratik ders notumu paylaşıyorum. Hem derslere hem de Kpss ye yardımcı oluyorum. ...