Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


UÜ Ekonometrik Analiz I ders notu

İçindekiler: Ekonometri Bölümü Ekonometrik Analiz I ders notudur.Ekonometrik analiz 1 (EKO4101) ders notu içeriği:çoklu doğrusal regresyon modeli olağan en küçük kareler yönteminin matris cebiri ile uygulanması OLS tahmincilerinin sonlu örneklem özellikleri OLS tahmincilerinin asimtotik özellikleri momentler tahmincisinin özellikleri ML tahmincisinin özellikleri asmiptotik sınama ilkelerinin karşılaştırılması normallik testi modelde yer alması gereken bir açıklayıcı değişkenin modele katılması modelde yer alması gereken bir değişkenin modelden dışlanması tam çoklu doğrusal bağıntı 2022-2023 Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Ekonometri Bölümü Ekonometrik Analiz 1 dersinin vizeye kadar olan notları içerir. ...


Bireyi tanıma teknikleri ders notu

İçindekiler: PDR Test Dışı Teknikler ders notudur. Test dışı teknikler ders notu içeriği:bireyi tanıma bireyi hangi yönden tanımak gerekir? bireyi tanımada bilgi toplamanın işlevi nedir? bireyi tanımada uyulması gereken ilkeler bireyi tanımak üzere geliştirilen teknik ve araçlara temel yaklaşımlar bireyi tanıma teknikleri test dışı teknikler gözleme dayalı teknikler Test dışı teknikler ders notu olarak bireyi tanıma teknikleri ve gözleme dayalı tekniklerden gözlem içerir benim notumda ...


İktisat Para Teorisi ders notu ders notu

İçindekiler: İktisat Bölüm Para Teorisi ve Politikası ders notudur.Para teorisi ve politikası (İKT305) ders notu içeriği:klasik miktar teorisi Keynesyen ve neokeynesyen yaklaşım modern miktar teorisi Türkiye de mali kesim merkez bankasının bağımsızlığı para politikasının araçları para arzı tanımları arz edilen para miktarı tanımları para arzını belirleyici faktörler zorunlu karşılık oranı para çarpanı para arzını belirleyen diğer faktörler para politikası stratejileri enflasyon enflasyon hesaplamasında kullanılan endeksler enflasyon türleri ve enflasyon nedenleri ekonominin genel dengesi para ve maliye politikasının etkinliği uzun dönemde para ve maliye politikası etkinliği Basit, anlaşılır, düzenli, sıralı, eksiksiz ders notum. Hem Üniversite de hem de kpss ye yardımcı oluyorum. ...


Fizik 2 Üniversite Elektrik Özeti ders notu

İçindekiler: Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ders notlarıdır.Bilgisayar Mühendisliği Fizik 2 ders notudur.elektrik akısı gauss yasası elektrik alan çizgileri düzgün elektrik alan içindeki yüklü parçacığın hareketi kondansatörler noktasal yükün elektrik potansiyeli coulomb yasası Bu notlar Gebze Teknik Üniversitesi'nin fizik 2 elektrik özetidir. Konu başlıkları: Elektrik akısı, gauss yasası, kondansatörler, elektrik alan, elektrik potansiyeli, coulomb yasası. ...


İdare Hukuku Gaziosmanpaşa Hukuk ders notu

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İdare Hukuku ders notudur. İdare hukuku (KMY202) ders notu içeriği:idaretüzel kişilik yasama ve idareyargı ve idare fonksiyonel anlamda idare normalar kamu yararı ve amaçları idare hukukunun kaynakları anayasada idare hukukuna ilişkin temel ilkeler merkezi idare büyükelçi cumhurbaşkanlığı politika kuralları cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar bakanlıklar başkentteki yardımcı kuruluşlar merkezi idarenin taşra örgütü kaymakamyerel yönetimler il özel idaresi idari işlemler valitokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2. sınıf İdare hukuku dersi ders notları. ...


İktisada Giriş 1. Ünite 2023 ders notu

İçindekiler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dersi İktisada Giriş 1 Dersiİktisada Giriş 1 (İKT103U) 1.Ünite Ders Notları İktisada Giriş 1 (İKT103U) 1.Ünite Ders Notları İçeriği:iktisadın tanımıtemel iktisadi sorunmal ve hizmetekonomik aktörleriktisadi düşünme tarzırasyonel davranışkarar almamarjinal analiziktisadi düşünme tarzında yapılan hatalariktisadın bölümleriiktisadın yöntemipozitif ve normatif analiz yöntemi ...


Auzef Anatomi 1. Ünite ders notu

İçindekiler: Çocuk Gelişimi Bölümü Anatomi ders notudur.Anatomi (ACCG1001) ders notu içeriği:anatomiye giriş ve terminoloji anatominin tarihçesi ve genel bilgiler anatomi terminolojisi hareket terminolojisi anatomik düzlemler vücut bölümleri Auzef sisteminde bulunan kitaplardan , video ve sunumlarıni içermektedir. Ayrıca kendimce ezber kelimeler için bir kaç çağrışım yapacak kelimeler de mevcuttur. ...


Nümerik Analiz 4 ders notu

İçindekiler: Matematik Bölümü Nümerik Analiz IV ders notudur.Nümerik analiz 4 ders notu içeriği: crout yöntemi cholesky yöntemi iteratif yöntemler lineer olmayan denklem sistemleri newton yöntemi uygulama soruları ve çözümleri interpolasyon polinom interpolasyonu kuadratik interpolasyon belirsiz katsayılar interpolasyonu newton bölünmüş fark interpolasyonuNÜMERİK ANALİZ 4 6 HAFTALIK DERS NOTU. EL YAZISIYLA YAZILMIŞTIR. PRF. DR. NESLİGÜL AKSAN'IN DERSİNDE ALINMIŞ NOTLARDIR. ...


Biyomedikal Elektroniği II (BME 302) Op-amps ders notu

İçindekiler: Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Elektroniği II ders notudur. Biyomedikal elektroniği 2 ders notudur.Bu ders notları, işlemsel yükselteçlerin tanımını, çıkarıcı devresi ve enstrümantasyonel yükselteç devresi gibi uygulamaları ve devreleri içerir. ...


Aautocad genel kavramlar bölüm 3 ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği için Teknik Resim ders notudur. İnşaat mühendisleri için teknik resim ders notu içeriği:Autocad genel kavramlar bölüm 3. mühendislikte bilinmesi gereken genel autocad kavramlarıdır. Autocad fonksiyonları ...