Ders Notları Aramaanatomi Ders notları arama sonuçları : Toplam 93 ders notu bulundu...


Auzef Anatomi 1. Ünite

İçindekiler: Çocuk Gelişimi Bölümü Anatomi ders notudur.Anatomi (ACCG1001) ders notu içeriği:anatomiye giriş ve terminoloji anatominin tarihçesi ve genel bilgiler anatomi terminolojisi hareket terminolojisi anatomik düzlemler vücut bölümleri Auzef sisteminde bulunan kitaplardan , video ve sunumlarıni içermektedir. Ayrıca kendimce ezber kelimeler için bir kaç çağrışım yapacak kelimeler de mevcuttur. ...


İç Salgı Bezleri

İçindekiler: Tıp Fakültesi Anatomi ders notudur. Anatomi ders notudur. Anatomi ders notu içeriği:gl. thyroidea gl thyroidea kapsülleri tiroit bezi arteri gl parathyroidea facies anterior facies anterior cortex medulla medulla damarları lenf Endokrin sistem ve üreme sistemi ders notları. Hemşirelik ve diğer sağlık bölümlerindeki arkadaşlar kullanabilir. < ...


Hipofiz ve Epifiz Anatomisi

İçindekiler: Tıp Fakültesi Anatomi ders notudur. Anatomi ders notudur. Anatomi ders notu içeriği:hypohysis hipofiz adenohipofiz aerterler corpus pineale Endokrin sistem ve ureme sistemi ders kurulu. Notlarımı hemşirelik ve diğer bölümlerdeki arkadaşlar kullanabilir.Diğer anatomi dersi arama kriterleri anatomi pdf,anatomi ders notları,anatomi der ...


Mesane ve Uretra anatomisi

İçindekiler: Tıp Fakültesi Anatomi ders notudur. Anatomi ders notudur. Anatomi ders notu içeriği:mesene mesanenin yeri ve şekli yüzleri ve bölümleri fundus kadınlarda mesane mesane bağları mesane dolma ve boşalma mekanizması Endokrin sistem ve ureme sistemi ders kurulu. Ders notumu hemşirelik ve diğer sağlık bölümündeki arkadaşlar kullanabilir.Diğer a ...


Böbrek ve Üreter Anatomisi

İçindekiler: Tıp Fakültesi Anatomi ders notudur. Anatomi ders notudur. Anatomi ders notu içeriği:üriner sistem anatomisi böbrek ve üreter böbrekler böbrekleri saran kılıflar capsula fibrosa böbrek yapısı medulla rezalis calix renalis minörler arteriyal ve venöz dolaşım sinirsel innervasyon sempatiklerklinik notları üreter ...