Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


Betimsel istatistik final Selim Tüzüntürk

İçindekiler: Maliye Bölümü Betimsel İstatistik ders notudur.Betimsel istatistik final ders notudur.Betimsel istatistik (EKO1204) ders notu içeriği:endeks nedir?endeks türleri, dağılım şekli nedir?dağılım grafikleri, dağılım ölçüleri, yaklaşımlar, olasılık dağılımları ve daha fazlası vardır.Ders içi anlattıkları slayt ve kitap birleştirilerek not çıkarılmıştır. ...


Betimsel istatistik vize Selim Tüzüntürk

İçindekiler: Maliye Bölümü Betimsel İstatistik ders notudur.Betimsel istatistik vize ders notudur.Betimsel istatistik (EKO1204) ders notu içeriği:İstatistik nedir ve ne için kullanılır? veri kaynakları, değişkenler, istatistik ve parametre için kullanılan semboller, örneklem nedir? rassal ve rassal olmayan örnekleme, aykırı değerler, korelasyon analizi araçları, ista ...


Yapı Malzemeleri İnşaat Mühendisliği

İçindekiler: Reinforced Concrete I ders notudur.Yapı malzemeleri ders notu içeriği:İnşaat mühendisliği adayları için Yapı Malzemesi dersi inşaatlarda sıkça kullanılan beton ve çeliğe yöneliktir. Betonların yapım aşamaları, dayanımları, sınıflandırılmalarının yanında çeliğin çekme ve akma dayanımları, çeliğin üretim aşamaları ve üretim çeşitleri gibi temel malzeme konularını inceler. Yapı Malzemesi dersi için laboratuvar çalışmaları ve çalışmaların sonucunda alına ...


Parametre Dışı İstatistik

İçindekiler: İstatistik Bölümü Parametre Dışı İstatistik ders notudur. Parametre dışı istatistik (İST411) ders notu içeriği:temel kavramlarörnekleme dağılımp-değerisıralı istatistikuyum iyiliği testibinom dağılımıkolmogrov smirnov uyum iyiliğililiefors testishapiro-wilk testivaryansların homojenliği için testler ...


İMÜ İstatistik 1 İngilizce

İçindekiler: Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü İstatistik I ders notudur.İstatistik 1 ingilizce ders notudur. İstatistik 1 ders notu içeriği: Contingency Tables and Definitions Numerical Methods Mean Mode Median Variance Standard DeviationDiğer istatistik 1 dersi arama kriterleri istatistik 1 pdf,istatistik 1 ders notları ...