Ders Notları İndİr

İstatistik 2 Final ders notu

İstatistik 2 Final

İstatistik 2 Final - İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analizinde temel varsayımlar parametre tahmincilerinin elde edilmesi parametre anlamlılığının test edilmesi modelin genel olarak anlamlılığının incelenmesi f testi çoklu regresyon analizi parametrelerin tahmini anova tablosu zaman serileri analizi zaman serilerinin bileşenleri trend konjonkturel dalgalanmalar mevsimsel dalgalanmalar düzensiz dalgalanmalar trendin belirlenmesi yarı ortalamalar yöntemi hareketli ortalamalar yöntemi tekli hareketli ortalama çiftli hareketli ortalama en küçük kareler yöntemi doğrusal trend yöntemi üstel trend denklemi parabolik trend denklemi konularla ilgili örnek sorular ve çözümlerini de içerir.Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleriistatistik 2 konu anlatımı pdf,istatistik 2 ders notları,istatistik 2 soru ve çözümleri,istatistik 2 ders notları,istatistik 2 pdf,istatistik 2 final ders notları,istatistik 2 final pdf, (23/05/2024 19:51)

Ders notu PDF formatında ve 19 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.