Ders Notları İndİr

İstatistik 2 Vize ders notu

İstatistik 2 Vize

İstatistik 2 Vize - İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği örnekleme dağılımı ortalamaların örnekleme dağılımı standart hata standart sapma beklenen değer varyansların örnekleme dağılımı nokta ve aralık tahmini tahmincinin özellikleri aralık tahmini anakütle ortalamasının tahmini anakütle oranının tahmini iki anakütle ortalaması arasındaki farkın tahmini iki anakütle oranının arasındaki farkın tahmini anakütle varyansının tahmini hipotez testleri test istatistiği tek anakütle oranının testi iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi bağımsız örneklem t testi ki kare testi ki kare bağımsızlık testi konularla ilgili örnek sorular ve çözümlerini de içerir.Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleriistatistik 2 konu anlatımı pdf,istatistik 2 ders notları,istatistik 2 soru ve çözümleri,istatistik 2 ders notları,istatistik 2 pdf,istatistik 2 vize ders notları,istatistik 2 vize pdf, (23/05/2024 20:11)

Ders notu PDF formatında ve 22 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.