Ders Notları İndİr

Nümerik Analiz 4 ders notu

Nümerik Analiz 4

Nümerik Analiz 4 - İçindekiler: Matematik Bölümü Nümerik Analiz IV ders notudur.Nümerik analiz 4 ders notu içeriği: crout yöntemi cholesky yöntemi iteratif yöntemler lineer olmayan denklem sistemleri newton yöntemi uygulama soruları ve çözümleri interpolasyon polinom interpolasyonu kuadratik interpolasyon belirsiz katsayılar interpolasyonu newton bölünmüş fark interpolasyonuNÜMERİK ANALİZ 4 6 HAFTALIK DERS NOTU. EL YAZISIYLA YAZILMIŞTIR. PRF. DR. NESLİGÜL AKSAN'IN DERSİNDE ALINMIŞ NOTLARDIR. (20/06/2024 16:07)

Ders notu PDF formatında ve 9 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.