Ders Notları Aramafizik Ders notları arama sonuçları : Toplam 411 ders notu bulundu...


Fizik 2 Gauss Yasası

İçindekiler: Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 vize ders notudur. Herhangi bir vektörün bir yüzeyi kesip geçen miktarına akı denir.Fizik 2 (FIZ112) ders notudur. gauss yasası elektrik akısı kapalı gauss yüzeyi gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması örnek sorular ve çözümleri Diğer fizik 2 dersi arama kriterleri ...


Fizik 2 Elektrik Yükler Coulomb Yasası Elektrik Alan

İçindekiler: Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 vize ders notudur. Coulomb yasasına göre, iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvet bu yüklerin çarpımıyla doğru orantılı yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.Fizik 2 (FIZ112) ders notudur. elektrik yükleri elektrik yük birimi Coulomb yasası noktasal yüklerin elektrik alanı elektrik ...


Fizik 2 Vize Öncesi Ders Notu

İçindekiler: Çevre Mühendisliği Fizik II ders notudur. Erdoğan Tarcan fizik 2 dersi vize ders notudur. Bir (+) bir (-) yük beraberse dipoldür.Dipol moment iki yükün eksendeki yüke döndürme etkisidir.Fizik 2 (FİZ102) ders notu içeriği: elektrostatik kuvvet elektriksel alan dipolün elektriksel alanla olan ilişkisi teoremler analitik yolla çözüm halka teoremi levha teoremi ...


Gıda Mühendisliği Fizik 1

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Fizik I ders notudur.Fizik 1 ders notudur.Sürtünme kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Bu kuvvetin ortaya çıkması için hareket gerekmez ancak hareketin olduğu durumlardaki sürtünme kuvveti, hareketin olmadığı durumdan farklıdır.Fizik 1 ders notu içeriği:dairesel hareket ve newton hareket kanunlarıdüzgün dairesel har ...


Gıda Mühendisliği Genel Kimya

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Genel Kimya ders notudur.Gıda mühendisliği 1. sınıf 1. dönem Palme Yayıncılık kitabı Petrucci Genel Kimya kitabından çıkarılmış genel kimya ders notudur.Kovalent yarıçap, tek bir kovalent bağa bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır.Genel kimya ders notu içeriği:madde özellikleri ve ölçümü bilimsel yöntem maddenin özellikleri maddenin ...