Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 960 ders notu bulundu...


DOÜ Türk Anayasa Hukuku 3.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku II ders notudur.Anayasa hukuku 2 ders notudur. 1839 yılında II. Mahmut'un ölmesinden sonra yerine Abdülmecit geçmiştir. Abdülmecid devlerin yeniden tanzim eden Tanzimat Fermanı'nı hazırlatır.Anayasa hukuk 2 (HUK122) ders notu içeriği: Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanının tanıdığı haklar ve benimsediği ilkeler kanunun hazırlanması Islahat Fermanı< ...


Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji 1.Hafta ve 2.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ders notudur. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi 1. ve 2. hafta ders notudur. Sosyoloji, toplumun yüksek bir genelleştirme veya somutlaştırma düzeyinde incelenmesi anlamına gelir.Hukuk felsefesi ve sosyolojisi (HUK241) ders notu içeriği: hukuk sosyolojisine giriş bilim olarak sosyoloji sosyolojinin konusu Durkheim'e göre sosyoloji < ...


Türk Tarihi ve Roma Hukuku 1. Hafta ve 2.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Tarihi I (Genel+Roma Hukuku) ders notudur.Türk hukuk tarihi ve roma hukuku 1. ve 2. hafta ders notudur.Hukuk tarihinin birinci vazifesi, incelenen devirde hangi hukukun yürürlükte olduğunu tespit etmektir.Hukuk tarihi 1 Genel ve Roma Hukuku (HUK143) ders notu içeriği:Türk hukuk tarihin tanımı hukuk tarihinin vazife ve gayeleri İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hun ...


Aile Hukuku Derste Alınan Notlar 2. Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk II Aile Hukuku ders notudur.Medeni hukuk 2 aile hukuku ders notudur. Nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan hukuku işleme evlenme denir. Evlilik aile hukukunun bir sözleşmesidir.Medeni hukuk 2 aile hukuku (HUK112) ders notu içeriği: nişanlanma nişanlanmanın hukuki niteliği ile ilgili görüşler nişanlanmanın kurucu unsurları nişanlanmanın ...


Genel Kamu Hukuku 1. ve 2. Hafta Özeti

İçindekiler: Hukuk Bölümü Genel Kamu Hukuku ders notudur. Genel kamu hukuku 1. ve 2. hafta özet ders notudur. Genel kamu hukuku bir devlet kuramıdır. Siyasal olarak modern iktidar gücünü esas alır.Genel kamu hukuku ders notu içeriği: genel kamu hukuku aile kavramı devlet doktrinleri hoşgörü site devleti/polis devleti site devletinin özellikleri site devletinin s ...