Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 961 ders notu bulundu...


Marmara Hukuk Medeni Usul Hukuku

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku I ders notudur. Medeni usul hukuku 1 ders notudur. Yargı, genel anlamda devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kişilerin subjektif haklarının korunması amacı güden faaliyettir. Devlet için hem bir hak hem de yükümlülüktür.Medeni usul hukuku 1 (HUK317) ders notu içeriği:medeni usul hukukuyargı çeşitleri mahkeme çeşitleriyetki ve görev ...


Marmara Hukuk Kıymetli Evrak Hukuku

İçindekiler: Hukuk Bölümü Kıymetli Evrak Hukuku I ders notudur. Kıymetli evrak hukuku 1 özet ders notudur. Makbuz senedi, bir antrepodaki malın mülkiyet hakkını temsil eden mülk hakkının konu edindiği kıymetli evraktır.Kıymetli evrak hukuku 1 (HUK401) ders notu içeriği: Kıymetli evrak hukuku özetikıymetli evrak hukukuna girişkıymetli evrakın unsurlarıayırımlardevir şekline göre kı ...


Sağlık Hukuku

İçindekiler: Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Hukuku ve Etiği ders notudur. Sağlık hukuku ve etiği vize ders notudur. Organ ve doku naklinde ilgilinin rızası önemlidir. Kişinin açıklayacağı rıza çerçevesinde davranışlar su. teşkil etmez.Sağlık hukuku ve etiği (HUK235) ders notu içeriği: ceza sorumluluğu ve suçun unsurları normlar hiyerarşisi kanuni unsurlar maddi unsurlar seçimlik hareketli ...


Aile Hukuku Derste Alınan Notlar 3. Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk II Aile Hukuku ders notudur.Medeni hukuk 2 aile hukuku ders notudur. Evlenmenin yokluğu kavramı, evliliğin kurucu unsurlarında bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Örnek olarak evlenmenin farklı cinsler arasında yapılması verilebilir.Medeni hukuk 2 aile hukuku (HUK112) ders notu içeriği:evlenme evlenme için aranan şartlar evlenme ehliyeti evlenme engeller ...


Genel Kamu Hukuku 3. Hafta Özeti

İçindekiler: Hukuk Bölümü Genel Kamu Hukuku ders notudur.Genel kamu hukuku 3. hafta özet ders notudur. Sitede özgürlük anlayışı köle olmamaktır. Kişi özgürlüğü Solon'un işkenceyi yasaklamasıyla güvenceye kavuşmuştur. Genel kamu hukuku ders notu içeriği: sitede özgürlük anlayışı sitede yasa anlayışı imparatorluk Roma'da siyasal iktidarın gelişimi Ortaçağda siyasal iktidarın gelişimi ...