Ders Notları Aramafizik Ders notları arama sonuçları : Toplam 410 ders notu bulundu...


SUBÜ Fizik 1 2020

İçindekiler: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Fizik 1 (FIZ111) ders notu içeriği: vectors adding and substracting vectors multiplaying with a scalar components of a vector multiplication of vectors motion in one dimension motion with constant velocity freely falling object motion in two dimensions projectile motion ...


Mühendislik Fakültesi Fizik 1 Ders Notu

İçindekiler: Makine Mühendisliği Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Fizik 1 (FIZ111) ders notu içeriği: bir boyutta hareket sabit hızlı hareket sabit ivmeli hareket düşey hareketler iki boyutta hareket konum, hız ve ivme vektörleri yatay atış hareketi eğik atış hareketi pike atışı Newton'un hareket yasaları Newton yasalarının uygulamaları < ...


Üniversite Fizik 1 Full Ders Notları

İçindekiler: İşletme Mühendisliği Bölümü Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Birkaç büyüklük çarpıldığında veya bölündüğünde elde edilen sonuçtaki anlamlı rakam sayısı, duyarlılığı az olan bileşendeki anlamlı rakam sayısı ile aynıdır.Fizik 1 (FIZ101) ders notu içeriği: Birimler Anlamlı Rakam SayısıFiziksel Nicelikler ve Vektörler Kinematik Newton'un Hareket Yasaları Ne ...


AKDÜ Physcıal 2- Fizik 2

İçindekiler: Çevre Mühendisliği Bölümü Fizik II ders notudur. Fizik 2 ders notudur. Fizik 2 (ÇEV106) ders notu içeriği: gauss yasası nokta yük için gauss yasası düzlemsel simetri gauss yasası küresel simetri gauss yasası magnetic force örnek sorular ve çözümleri Physıcal 2- fızık 2 derslerine ait özet notlar şeklindedir. Çoğu soru tipi notlarda mevcuttur. sorular final ayarındadır ...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 10

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur.Fizik 1 ders notudur.Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 10 ( Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi): Dönme hareketi, açısal konum, ortalama açısal hız, ani açısal hız, ortalama açısal ivme, ani açısal ivme, sabit açısal ivmeli dönme hareketi, açısal kinematik denklemler, açısal ve çizgisel kinematik arasındaki ilişki, teğetsel ivme, açısal ivme, dönme kinetik enerjisi, eylemsi ...