Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1278 ders notu bulundu...


Ticaret Hukuku Ünite 1 ve 4

İçindekiler: İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur.Ticaret hukuku 1-4 üniteler ders notudur. Ticaret hukuku (HUK251) ders notu içeriği: işletme tanımları esnaf işletmesi ve ticari işletme ayrımı ticari işletmenin unsurları ticari işletmenin mal varlığı ticari işletmede merkez ve şube ticari sıfatın kazanılması tüzel kişiler ticari yargı nispi ticari davalar ...


Türk Vergi Sistemi Ünite 1 ve 4

İçindekiler: İktisat Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur.Türk vergi sistemi 1-4. ünite ders notudur.Türk vergi sistemi (MLY305) ders notu içeriği:Türk vergi sisteminin tarihçesi vergi gelirlerinin kompozisyonu gelirin özellikleri ve kapsamı gelir vergisinde tam mükellef ile dar mükellef ayrımı çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları gelir vergisinde dar mükellefler ticari kazanç ...


Türk Vergi Sistemi Ünite 1

İçindekiler: İktisat Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur. Türk vergi sistemi 1. ünite ders notudur. Türk vergi sistemi (MLY305) ders notu içeriği: türk vergi sistemi tarihi gelir vergilerinin kompozisyonu gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar gelir vergisinde tam mükellefler bilanço esnasında vergiye tabi olan ticari kazanç sahipleri ve şekli yükümlülükleri işletme hesabı esasında tic ...


Finansa Muhasebe 2 (Tam Not 1)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Finansal Muhasebe II ders notudur. Finansal muhasebe 2 ders notu 1. bölümüdür. Finansal muhasebe 2 (MUH119) ders notu içeriği:finansal muhasebe borçlar ve sermaye kavramı envanter değerleme ölçütleri işletme karının belirlenmesinde yaklaşımlar örnekler kasa hesabı kasa fazlalığı ve nedenleri finansal muhasebe soru çözümleri ...


İÜC Bilim Felsefesi ve Tarihi

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi (JEMU2077) ders notu içeriği: bilimin toplumda algılanışına yönelik anlamı ve kapsamı bilimi niteleyen özellikler bilimsel yöntemin aşamaları bilimin oluşumu ve işlevi üzerine iki farklı görüş bilimsel açıklama bilimde nedenselliği yer bilimlerinden ...