Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1278 ders notu bulundu...


İŞL 207 PAZARLAMANIN TEMELLERİ

İçindekiler: İşletme Bölümü Pazarlamanın Temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri (ISL231) ders notu içeriği:pazarlama nedir? pazarlama karması pazarlama çevresi ürün ve hizmet ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması ürün ve hizmet kararları hizmet pazarlaması marka stratejisi kuvvetli markanın oluşturulması ürün geli ...


İBÜ Araştırma Yöntem ve Teknikleri

İçindekiler: İşletme Bölümü Araştırma Yöntem ve Teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notu içeriği: araştırma işletme araştırması çeşitleri işletme yöneticisi ve araştırma işletme içi ve dışı araştırmalar işletme araştırmaları ve etik bilimsel araştırma ve özellikleri bilimsel araştırma süreci geniş problem a ...


KMÜ Genel İşletme

İçindekiler: Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Genel işletme ders notu içeriği:işletme bilimine giriş insan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler ihtiyaç ihtiyacın özellikleri ihtiyaç ve istek ihtiyaç türleri zorunlu ihtiyaçlar zorunlu olmayan ihtiyaçlar değişen ihtiyaç trendleri birincil ve ikincil ihtiy ...


Transport - Orman Yolu 1-2

İçindekiler: Orman Mühendisliği Bölümü Orman Yolları ders notudur. Orman yolları ders notudur. Orman yolları (OM303) ders notu içeriği: ormancılıkta transport ormancılıkta taşınan elemanlar açısından transport şekilleri transportu etkileyen etmenler silvikültür teknikleri ile olan ilişkileri amenajman planlarıyla olan ilişkileri orman koruma tedbirleriyle ilişkileri a tipi tali orman ...


Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Vize Notları

İçindekiler: İşletme Bölümü Dış Ticaret İşlemler ve Muhasebesi ders notudur. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi ders notudur. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi (MUH404) ders notu içeriği:borda mavna gemide masrafsız teslim dış ticarette kullanılan belgeler proforma fatura ticari fatura çeki listesi gümrük giriş beyannamesi onayı eşyanın muayenesi eşyanın ...