Ders Notları Aramapsikoloji Ders notları arama sonuçları : Toplam 276 ders notu bulundu...


DEÜ PDR Gelişim Psikoloji 1

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Gelişim Psikolojisi 1 ders notudur. Gelişim psikolojisi 1 ders notudur. Bilişsel gelişim, bireyin çevresini algılaması, karşılaştığı problemlere çözüm getirdiği aktif bir süreçtir.Gelişim psikolojisi 1 (RPD1004) ders notu içeriği: Bilişsel gelişim Piaget ve bilişsel gelişim kuramı kuramdaki temel kuramlar adaptasyon dengele ...


DEÜ PDR Psikolojiye Giriş

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Psikolojiye Giriş ders notudur. Psikolojiye giriş ders notudur. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilen ve ölçülebilen özellikleri ile zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır.Psikolojiye giriş (RPD1003) ders notu içeriği: Psikoloji konuları psikoloji nedir? psikolojinin kelimenin kökeni Psikoloj ...


PDR Öğretim Yöntem ve Teknikleri

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim İlke ve Yöntemleri ders notudur. Öğretim ilke ve teknikleri ders notudur. Öğrenme, tekrar ve yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişiklikleridir.Öğretim ilke ve yöntemleri (EPÖ2028) ders notu içeriği:Öğretim ilkeleri 16 madde öğretim kuramları teoriler yaklaşımlar modeller ...


BAÜ PSY 4002 – Psychopathology II-Bahar Tanyaş Notlar

İçindekiler: Psikoloji Bölümü Psikopatoloji II ders notudur. Bahar Tanyaş psikopatoloji 2 dersi ders notudur. Antisocial personality disorders disregard for and violation of the rights of others.Psikopatoloji 2 (PSY4002) ders notu içeriği: odd-eccentric problems dramatic problems anxious fearful problems functioning scale paranoid personality disorder schizoid pers ...


BAÜ PSY 1001 - Introduction to Psychology

İçindekiler: Psikoloji Bölümü Psikolojiye Giriş I ders notudur. Psikolojiye giriş 1 ders notudur. Sosyal kolaylaştırma, başkalarıyla bir arada bulunmanın yaşattığı sosyal uyarılma halidir. Bize basit gelen hakim olduğumuz alandaki performansımızı iyileştirir. Bize zor gelen ya da yabancısı olduğumuz konulardaki performansımızı ise kötüleştirir.Psikolojiye giriş 1 (PSY1001) ders notu içeriği: major depressive disorder ...