Ders Notları Aramapsikoloji Ders notları arama sonuçları : Toplam 276 ders notu bulundu...


Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Psikolojisi ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Öğrenme, yaşantı sonucu istendik yönde oluşan kalıcı izli davranış değişikliğidir.Öğrenme psikolojisi (PDR210) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi öğrenme nedir? öğrenilmiş davranış öğrenilmemiş davranış öğrenmeyi etkileyen faktörler öğrenenden kaynakl ...


Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Gelişim Psikolojisi I ders notudur.PDR bölümü gelişim psikolojisi 1 ders notudur.Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.Gelişim psikolojisi 1 (PDR112) ders notu içeriği:Piaget billişsel gelişim kuramı duyusal motor dönemi işlem öncesi dön ...


Psikolojiye Giriş Öğrenme

İçindekiler: Sosyoloji Psikolojiye Giriş ders notudur.Sosyoloji 1. sınıf dersi psikolojiye giriş ders notudur.Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir.Psikolojiye giriş (PSİ1031) ders notu içeriği:öğrenme ...


OMÜ Sosyolojiye Giriş

İçindekiler: Psikoloji Bölümü Sosyolojiye Giriş ders notudur.Selim Eren'in dersinde tutulmuş sosyolojiye giriş 7 haftalık notudur. Sosyoloji kurulana kadar sosyal olaylar daha çok felsefe, ahlak, tarih felsefesi, devlet nazariyesi ve iktisat bilimi içerisinde ele alınmıştır.Sosyolojiye giriş ders notu içeriği: toplumsal yapı ve sosyoloji toplum nedir? toplumsal tanımlamalar ve sınıflamalar < ...


Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojiye Giriş

İçindekiler: sosyoloji bölümü güz dönemi dersi psikolojiye giris final notu, ögrenme, içgüdü ve ögrenme, ögrenmenin çesitleri, ögrenmenin biyolojik temeli, ögrenme olayinin çesitli açilardan incelenmesi, çagrisim ypsikolojiye giris ders notu, sosyoloji ders notlari, edebiyat fakültesi ders notlari, Cumhuriyet Üniversitesi ders notlari, cumhuriyet üniversitesi sosyoloji ders notlari, cumhuriyet üniversitesi psikolojiye giris ders notu, sosyoloji bölümü psikolojiye giris ders notu, ...