Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 353 ders notu bulundu...


Siyaset Bilimi Bölümü Vergi Hukuku

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Vergi Hukuku ders notudur.Vergi hukuku ders notudur. Kanunların mülkiliği esasına göre devlet sadece kendi sınırları içinde kalanları vergilendirmek istemez. Kanunların şahsiliği ilkesine göre hem mülkilik hem şahsilik vardır. Buna göre hem Türkiye sınırları içindeki kazançları hem de yurt dışındaki kazançları tespit edip vergilendirmek ister.Vergi hukuku ders notu içeriği: ...


CBÜ Vergi Hukuku 4. Hafta

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Vergi Hukuku ders notudur.Vergi hukuku 4. hafta ders notudur. Dar mükellef, TC'de yerleşmiş olmayan ve ikameti burada olmayanlara denir. Dar mükelleflerin sadece Türkiye sınırları içinde elde ettiği kazançlardan vergi alınır. Türkiye ile yabancı devletler arasında ulaştırma işlerinden gelir elde etmeleri halinde dar mükelleften emsal oranlarda vergi tahsil eder.Vergi hukuku ders notu ...


CBÜ Uluslararası Hukuk Ders Notu 3

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur.Uluslararası hukuk ders notudur. Uluslararası antlaşmalar geçerli olacağı süre ya da tarih belirtilmiş ise anlaşma bu süre ya da tarih sonunda sona erer. Süre ya da tarih yerine bir olayın, durumun gerçekleşmesi de belirtilebilir.Uluslararası hukuk (PIR2163) ders notu içeriği:uluslararası antlaşmaların değiştirilmesi ulusla ...


CBÜ Uluslararası Hukuk Ders Notu 2

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur.Uluslararası hukuk ders notudur. Uluslararası antlaşmalardaki ahde vefa ilkesi gereği taraflar antlaşmadaki hükümlerden doğan yükümlülükleri iyi niyet yani anlaşmanın amacına aykırı eylemlerden ve işlemlerden kaçınarak yerine getirmek durumundadır. Devletler, taraf oldukları antlaşmaları uygulamak ve uygularken de iyi niyetle hareket etmek yükümlülüğü altındadırlar ...


CBÜ Uluslararası Hukuk Ders Notu 1

İçindekiler: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ders notudur.Uluslararası hukuk ders notudur. Uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler ve uluslararası toplumu oluşturan diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenleyen yeni bir düzene bağlayan zorunlu kurallar bütünüdür.Uluslararası hukuk (PIR2163) ders notu içeriği:uluslararası hukuk nedir?uluslararası hukuk kurallarının o ...