Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 353 ders notu bulundu...


CBÜ Vergi Hukuku 5. Bölüm

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Vergi Hukuku ders notudur. Vergi hukuku ders notu 5. bölümüdür. Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.Vergi hukuku ders notu içeriği: gider kabul edilmeyen ödemeler ...


Politik Ekonomi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Politik Ekonomi ders notudur. Politik ekonomi ders notudur. Bir ülkenin döviz giriş çıkışını dengeleyen hesaba ödemeler dengesi denir.Politik ekonomi (KAM305) ders notu içeriği: ekonomi politikası maliye politikasıdaraltıcı politikalar genişletici politikalar popilist politika ödemeler dengesi cari işlemler se ...


DÜ Uygarlık Tarihi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uygarlık Tarihi ders notudur. Uygarlık tarihi ders notudur. Uygarlık tarihi, bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.Uygarlık tarihi (KYT216) ders notu içeriği: uygarlık tarihi nedir? uygarlık tarihi neyi inceler? Sümerler Akadlar Babiller Asurlar Mısır Mi ...


Kamu Yönetimi-Politik Bilim

İçindekiler: Kamu Yönetimi Politik Bilim ders notudur. Politik bilim ders notudur. Klasik kamu hukukun en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de devletin kişiliği sorunudur. Devletin, onu oluşturan maddi unsurları dışında özellikle siyasal iktidarı kullanan yöneticilerin kişilikleri dışında kendine özgü bir kişiliğe sahip olduğu veya olası gerektiği konusunda çeşitli görüşler bu kişiliğin mahiyeti ve niteliği üzerine de çeşitli teoriler ileri sür ...


POLS 101 Boğaziçi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimine Giriş ders notudur.Dilek Çınar siyaset bilimine giriş dersi ders notlarıdır.Anarchism is a political philosophy that advocates self-governed societies based on voluntary institutions. These are often described as stateless societies, although several authors have defined them more specifically as institutions based on non-hierarchical or free associations. ...