Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 353 ders notu bulundu...


Kamu Politikaları

İçindekiler: İşletme Bölümü Kamu Maliyesi ders notudur.Kamu maliyesi kamu politikaları konusu ders notudur. Kamu politikası kararları, kamu politikasının özellikle formüle edilmesi ve uygulanması ile ilgili kamu görevlileri tarafından kamu politikası faaliyetlerine yön vermek ve içeriğini düzenlemek için verilen kararlardır. Kamu maliyesi (MLY2163) ders notu içeriği:kamu politikası nedir? kamu politikası öz ...


CBÜ Siyasal Hayat 5. Bölüm

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyasal Hayat ders notudur.Siyasal hayat ders notu 5. bölümüdür. Düyun-u Umumiye, 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük, genel borçlar anlamına gelir. Düyun-u Umumiye kurulduğu yıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve mali yaşamı üzerinde etkili bir rol oynamıştır. ...


CBÜ İdare Hukuku Ders Notu 4

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İdare Hukuku ders notudur.İdare hukuku ders notu 4. bölümüdür. Kamu denetçisi, parlamento tarafından halkın şikayetini dinleyip çözümlere ulaşmak üzere seçilmiş kimse veya kimselerdir. Kamu denetçiliği devlet ile kurumun arasını yapmaya çalışan bir kurumdur.İdare hukuku ders notu içeriği:sayıştay sayıştayın denetim görevi sayıştayın görüş bildirm ...


CBÜ İdare Hukuku Ders Notu 3

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İdare Hukuku ders notudur.İdare hukuku ders notu 3. bölümüdür. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler hakkında danıştay ve sayıştay arasında uyuşmazlık çıktığı taktirde danıştay kararları esas alınmaktadır.İdare hukuku ders notu içeriği:merkezi idarenin başkent teşkilatı başkanlık sistemicumhurbaşkanlığı teşkilatı devlet denetleme kurulu ...


CBÜ İdare Hukuku Ders Notu 2

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İdare Hukuku ders notudur.İdare hukuku ders notu 2. bölümüdür. İdarenin bağlı yetkisi, idarenin hangi durumda hangi idari işlemi yapacağı gerek kanunun gerek tüzük gerek anayasayla daha önceden belirlenmiştir. İdare daha önceden belirlenen kurallar doğrultusunda idari işlemi gerçekleştirmek zorundadır. Birden fazla seçeneği yoktur. Tek bir seçeneği vardır o yönde karar alacak ve idari işlem yapac ...