Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 353 ders notu bulundu...


✅ FÜ SBKY Politik Ekonomi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Politik Ekonomi ders notudur.Politik ekonomi ders notudur. Maliye politikasını hükümet yönetir. Kamu harcamaları,kamu geliri ve borçları arasındaki ilişkiyi gözetir. Politik ekonomi (KAM305) ders notu içeriği:Maliye Politikası Para PolitikasıEkonominin Ölçülmesi Nelere Bağlıdır ?EnflasyonGayri Safi Yurt İçi HasılaTasarrufY ...


✅ FÜ SBKY Maliye Teorisi

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Teorisi ders notudur.Maliye politikası ders notudur. Kamu harcamaları, devletin fonksiyonlarını yerine getirmesi için yapılan bütün işlerin maliyetine giren unsurların toplamıdır.Maliye politikası (KAM212) ders notu içeriği: Para PolitikasıPara Politikasının Araçlarıİkiz Açık TeorisiMaliye PolitikasıMaliye Politikasının Ara ...


✅FÜ SBKY Kamu Politikaları

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Politikaları ders notudur.Kamu politikaları ders notudur. İl özel idaresi, il halkının orta ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş yerel yönetim kuruluşlarından biridir. Kamu politikaları (KAM314) ders notu içeriği:Yerel Yönetim Kuruluşlarıİl Özel Yönetimiİl Özel İdarenin Görev ve Sorumluluklarıİl Özel İdarenin Görev v ...


✅ FÜ SBKY İdari Yargı

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İdari Yargı ders notudur. İdari yargı ders notudur. Ast üstten aldığı emri hukuka aykırı gördüğünde emri yerine getirmeden aykırılığı üstüne bildirirse ve üst emrinde ısrar ederse emri yazılı hale getirir ve emir yerine getirilir bu durumda ast sorumlu olmaz ancak yine de emri yerine getirir. Bu kanunsuz emirdir.İdari yargı (KAM202) ders notu içeriği:HiyerarşiKanu ...


Politika Bilimine Giriş

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Siyaset Bilimine Giriş ders notudur. Siyaset bilimine giriş ders notudur. Siyasal iktidar, toplumun bütünü üzerinde geçerli olan iktidardır. Siyasal iktidar bütün ülkeyi kaplar. Ülke içinde yaşayan bütün insanlar ve topluluklar üzerine bağlayıcı kararlar almak ve yürütmek yetkisine sahiptir.Siyaset bilimine giriş ders notu içeriği:Politika Bilimine Giriş Politika ...