Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 354 ders notu bulundu...


SBKY Kamu Yönetimi Kısa Notlar

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi ders notudur. Kamu yönetimi kısa ders notudur. Fiili memurluk, olağanüstü hal, doğal afet, sıkı yönetim gibi durumlarda ilgili ve yetkili olmayan kişinin yaptığı işleme denir.Kamu yönetimi (KAM210) ders notu içeriği: Kamu Yönetimine Hakim Olan İlkeler Fiili MemurlukÖzel Yönetim - Kamu Yönetimi Arasındaki FarkKamu Yönetiminin ...


SBKY Borçlar Hukuku

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notudur. Borçlar hukuku, konusu borç ilişkisini oluşturan nitelikleri ve unsurları olan belli kurallara bağlanmış borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.Borçlar hukuku (KAM409) ders notu içeriği:Borç ve Borç İlişkisiBorç İlişkisinin KavramlarıEdimin Hukuki SonuçlarıBorç İlişkisinin Nitel ...


SBKY Medeni Hukuk I

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk ders notudur. Hukuk kuralları, toplum halinde yaşayan insanların birbiriyle toplumun yaşamını düzene koyarak, toplumun gereksinimi sağlayarak, adaleti sağlayıp otoriteyi sağlayacak olan en üst egemenlik düzeyini seçmeye yarayan maddi yaptırımlara desteklenmiş olan kurallar bütünüdür.Medeni hukuk (KAM106) ders notu içeriği:Med ...


SBKY Siyasi Düşünceler Tarihi I

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasi Düşünceler Tarihi I ders notudur. Siyasi düşünceler tarihi 1 ders notudur. Spartanlar, sparta şehrinde yasamalarından ötürü burayı ele geçiren yaklaşık 25.000 kişiden oluşan aileler topluluğudur.Siyasi düşünceler tarihi 1 (KAM201) ders notu içeriği:Polis Sparta Spartanlar Periokoslar Helotlar Sparta Siyasal Y ...


Kamu Politikaları-Belediye Kanunu

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Politikaları ders notudur. Kamu politikaları ders notudur. Belediye kanununun amacı belediyenin kuruluşunu organlarını yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kamu politikaları (KAM314) ders notu içeriği:Belediye Kanunu (5393)Belediye Mahalle ve Yönetimi Belde Adının Değiştirilmesi ...